Kraftverken

Vi producerar värme, el och kyla till exempel i kraftverk och värmecentraler runt om i Helsingfors. Läs om våra kraftverk och deras produktionseffekter.

Kraftverken i Nordsjö

En stor del av den el och fjärrvärme Helsingfors behöver produceras i kombikraftverken i Nordsjö. Tack vare kombitekniken har kraftverken en verkningsgrad på upp till 93 %. Kraftverken använder naturgas som bränsle.

Läs mer

Sundholmens kraftverk

Sundholmens kraftverk producerar el och värme av stenkol och träpellets. För att öka användningen av förnybar energi byggdes ett system för mottagning, lagring och inmatning av träpellets vid kraftverket.

Läs mer

Värmecentralerna

Värmecentralerna som finns runt om i Helsingfors ser till att värmen räcker till vid kallt väder, men även vid störningar och planerade driftsstopp i kraftverken.

Läs mer

Katri Vala värmepumpsanläggning

Katri Vala värmepumpsanläggning är världens största värmepumpsanläggning som producerar kolneutral värme och kyla.

Läs mer

Esplanadens fjärrvärme- och fjärrkyleanläggning

Värmepumpsanläggningen som togs i bruk 2018 minskar Helens koldioxidutsläpp med cirka 20 000 ton per år.

Läs mer

Ahvenkosken vesivoimalaitos

Vattenkraftverken i Kymmene älv

Vattenkraftverken i Kymmene älv finns i Abborfors, Mankala, Klåsarö och Ediskoski.

Läs mer

Reservkraftverket på Skällaren

Reservkraftverket på Skällaren har till uppgift att säkerställa att elen räcker till i Finland, särskilt i Helsingfors. Kraftverket är i gång sällan och bara kortvarigt.

Läs mer

Stensböle solkraftverk

Stensböle solkraftverk

Solkraftverket, som var Finlands största när det stod färdigt, togs i drift i april 2016. Stensböle solkraftverk har en årsproduktion på cirka 700 megawattimmar, vilket motsvarar 350 tvårumslägenheters årsförbrukning. På kraftverkets webbplats (på finska) kan du se produktionen av solel i realtid.

Söderviks solkraftverk

Söderviks solkraftverk

Söderviks solkraftverk i Helsingfors togs i drift våren 2015. På kraftverkets webbplats (på finska) kan du se produktionen av solel i realtid.

Messukeskus solkraftverk

Messukeskus solkraftverk

Kraftverkets 1 913 solpaneler installerades i december 2019 på Messukeskus. På kraftverkets webbplats (på finska) kan du se produktionen av solel i realtid.