Vätgas

Vätgas spelar en viktig roll i ett hållbart energisystem. Bland annat kan den ersätta användningen av fossila bränslen i industrier som inte direkt kan elektrifieras, samt lagra energi i stort skala. Helen vill ligga i framkant när det gäller att erbjuda gröna vätgaslösningar till sina kunder.

Den länk i det hållbara energisystemet som fattas

Grön vätgas produceras från vatten genom elektrolys. Tillverkningsprocessen kräver mycket förnybar el och genererar stora mängder syre och spillvärme som biprodukt. Vätgas kan användas för att lagra förnybar vind- och solel, vilket bidrar till ett hållbart energisystem. Å andra sidan kan spillvärme från tillverkningen kostnadseffektivt utnyttjas i fjärrvärmenätet genom värmepumpar.

Finns det tillräckligt med el för vätgasproduktionen?

Finland har en enorm potential för vind- och solkraft, och dessa förnybara energikällor är de billigaste sätten att generera el. Vätgasprojekt använder främst ny vind- och solkraft, då även hela vind- och solparker kan öronmärkas enbart för vätgasproduktion. Därför utnyttjar vätgasprojekt i liten utsträckning befintlig elproduktionskapacitet. 90 procent av elen som produceras av Helen kommer att vara utsläppsfattig år 2025.

Nya vätgasbaserade produkter

Vätgas kan användas för att producera en mängd olika nedströmsprodukter, såsom bränslen, kemikalier och till och med protein. Flera av dessa power-to-x-, det vill säga P2X-produkter, baserar sig på användningen av vätgas och koldioxid som återvunnits från andra källor, vilket gör det möjligt att ersätta fossila bränslen, till exempel inom sjö- och lufttransport. Helen är intresserad av att utveckla P2X-produkter tillsammans med sina samarbetspartner.

Biobaserad koldioxid är en del av lösningen

Koldioxidavskiljning möjliggör produktion av P2X-produkter samtidigt som mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären minskar. Vi undersöker potentialen för koldioxidavskiljning bland annat för biobaserad koldioxid från Helens värmeproduktion. För närvarande produceras biobaserad koldioxid bland annat vid Nordsjö biovärmeverket, som använder skogsflis som produceras som en biprodukt från skogsbruket.

Är du intresserad av våra vätgaslösningar?