Energiproduktionen i Helsingfors

Vi producerar energi huvudsakligen i våra egna kraftverk och värmecentraler runt om i Helsingfors. Vi kompletterar energiproduktionen med energi från kraftverk utanför Helsingfors.

Effektivt genom kraftvärmeproduktion

Vi producerar el och fjärrvärme genom miljö- och kostnadseffektiv kraftvärmeproduktion i våra kraftverk i Nordsjö, på Hanaholmen och på Sundholmen. Att producera el och värme i samma process kräver betydligt mindre bränsle än separat produktion. Kraftvärmeproduktion är ett produktionssätt som är oberoende av bränsle.

I ett kraftvärmeverk kan energin i bränslet utnyttjas nästan helt, i bästa fall med en verkningsgrad på över 90 %. Samtidigt minskar även de totala utsläppen märkbart.

Jämfört med individuell fastighetsuppvärmning där energin producerats med kondenskraft sparar kraftvärmeproduktionen i Helsingfors energi motsvarande 500 000 enfamiljshus årliga energiförbrukning.

De flesta bostäder i Helsingfors värms med fjärrvärme året om. Av fjärrvärmen i Helsingfors produceras cirka 90 % i kraftvärmeverk (CHP-kraftverk). Värmen från kraftvärmeverken räcker till uppvärmning och tappvarmvatten i staden under våren, sommaren och hösten.

Trippelproduktion kallas det när värme, el och fjärrkyla produceras i samma process. På Sundholmens kraftverk har vi trippelproduktion. Produktionen av fjärrkyla baserar sig till nästan 80 procent på energi som annars inte skulle utnyttjas. När det bara är möjligt produceras kylan ur kallt havsvatten.

Värmecentralerna behövs vid kallt väder

När vädret blir kallare räcker inte värmen från kraftvärmeverken till utan det behövs också separat värmeproduktion, det vill säga värme som produceras i värmecentraler. Värmecentralerna behövs när förbrukningen av värme och tappvarmvatten är hög, det vill säga i praktiken vid kallt vinterväder.

Våra hem får värme från totalt 11 värmecentraler runt om i staden. Värmecentralerna kan tas i drift efter behov. I praktiken används de mycket korta perioder, kanske bara några hundra timmar per år.

Värmecentralerna säkrar tillgången till värme lokalt även i exceptionella situationer. Värmecentralerna tas i drift om det uppstår problem vid kraftvärmeverken eller om en fjärrvärmeledning brustit någonstans i Helsingfors.

lampokeskus.jpg

aurinko.jpg

El även från solen och från orter utanför Helsingfors

Utöver den el som produceras genom kraftvärmeproduktion producerar vi också solel i Helsingfors. Även om solel bara är en liten del av helheten, produceras en betydande del av all solel i Finland i våra solkraftverk i Stensböle och Södervik.

Till vår mångsidiga produktionspalett hör också kärnkraft, vattenkraft och vindkraft, som vi köper från andra orter via intressebolag. Vattenkraften kommer från Kemi älv och Kymmene älv samt från Indalsälven i Sverige. Kärnenergin kommer från Olkiluoto via Oy Mankala Ab.

Värme- och kyllager jämnar ut produktionen

Värmeförbrukningen är inte jämn: värmebehovet är större på dagen än på natten. På morgonen stiger värmeförbrukningen snabbt, när folk går i duschen och arbetsplatserna värms upp. Därför jämnar vi ut produktionen av värme och kyla med hjälp av värme- och kyllager.

Värme som producerats nattetid genom kraftvärmeproduktion lagras i stora vattenmagasin, värmelager. Värmen från dem används på morgonen när värmebehovet ökar. Värmelagren finns i Nordsjö och på Sundholmen och har en sammanlagd effekt på 200 megawatt. Genom att utnyttja värmelagret i Nordsjö kan vi till exempel kalla vintermorgnar minska energiproduktionen motsvarande en värmecentral.

Vi lagrar också kylenergi nattetid i underjordiska energilager och kan sedan utnyttja kylan under dagen. De underjordiska kyllagren finns i Böle och under Esplanadparken.

jaahdytysvarasto.jpg