Sundholmens kraftverk

I Sundholmens kraftvärmeverk ökar vi användningen av förnybar energi genom att blanda träpellets i stenkolet. 

Information

För pelletsinblandningen har vi byggt ett system för mottagning, lagring och inmatning av pellets på kraftverksområdet. Vi har ytterligare förbättrat kraftverkets rökgasrening genom att effektivisera avsvavlingen och ta i bruk en katalysator som renar rökgaserna från kväveoxider och representerar bästa tillgängliga teknik.

  • Vad: värme och el
  • Av vad: stenkol och träpellets
  • Var: Porkalagatan 9–11
  • När: 1984
  • Hur mycket: 160 MW el, 300 MW värme
  • Vem: kraftverkschef Jarmo Hagström, 09 617 3410

Säkerhetsmeddelande för Sundholmens kraftverk (pdf)

Salmisaaren voimalaitos

För mer information