Värmecentralerna

Värmecentralerna som finns runt om i Helsingfors ser till att värmen räcker till vid kallt väder, men även vid störningar och planerade driftsstopp i kraftverken. 

Information

Vi förbättrar värmecentralernas effektivitet ytterligare och byter ut bränslena mot utsläppssnålare.

  • Vad: värme
  • Av vad: naturgas och eldningsolja
  • Var: Alphyddan, Hanaholmen, Jakobacka, Lassas, Munkholmen, Kvarnbäcken, Dammen, Brunakärr, Sundholmen och Nordsjö.
  • Hur mycket: sammanlagt 2200 MW

Säkerhets meddelande för värmecentralerna (pdf)

Lämpökeskukset

För mer information