Vattenkraftverken i Kymmene älv

Vattenkraftverken i Kymmene älv är i Abborfors, Mankala, Klåsarö och Ediskoski.

Information

Vi höjer de gamla kraftverkens effekt med hjälp av ny teknik.

  • Vad: el
  • Av vad: vattenkraft
  • Var: Abborfors, Mankala, Klåsarö och Ediskoski
  • När: byggår 1931–1990
  • Hur mycket: 60 MW

Ahvenkoski

För mer information