Organisation

Läs mer om Helen Ab:s affärsmodell, ledningsgrupp och styrelsemedlemmar. Vi är en av Finlands största energikoncerner.  

Ledningsgrupp

Olli Sirkka Verkställande direktör
Anu-Elina Hintsa Direktör, Försäljning och Kundservice
Timo Aaltonen Direktör, Värme och kyla
Harri Mattila Direktör, Elproduktion och optimering av energisystemet
Sari Mannonen Direktör, Nya affärsverksamhet och vätgas
Markus Lehtonen Verkställande direktör, Helen Elnät
Tuomas Teuri Direktör, Digitala lösningar
Tuukka Toivonen Direktör, Strategi och företagsomstrukturering
Timo Rajala Direktör, Ekonomi
Janna Anttila Direktör, Arbetslivserfarenhet (HR, företagssäkerhet och fastigheter)
Maiju Westergren Direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer
Susan Patronen Direktör, Kommunikation och varumärke

Bakgrundsinformation för ledningsgruppen

Olli Sirkka, Verkställande direktör
Verkställande direktör sedan 1/2023
Diplomingenjör

Anu-Elina Hintsa, Försäljning och kundservice
I ledningsgruppen sedan 9/2020
Ekonomie magister och politices magister

Timo Aaltonen, Värme och kyla  
I ledningsgruppen sedan 9/2020
Diplomingenjör

Harri Mattila, Elproduktion och optimering av energisystemet 
I ledningsgruppen sedan 2001
Diplomingenjör

Sari Mannonen, Nya affärsverksamhet och vätgas 
I ledningsgruppen sedan 5/2020
Doktor i biokemi

Markus Lehtonen, Helen Elnät
I ledningsgruppen sedan 2/2024
Diplomingenjör, EMBA

Tuomas Teuri, Digitala lösningar
I ledningsgruppen sedan 9/2019
Diplomingenjör

Tuukka Toivonen, Strategi och företagsomstrukturering 
I ledningsgruppen sedan 06/2023
Ingenjör, MBA

Timo Rajala, Ekonomi
I ledningsgruppen sedan 2016
Ekonomie magister

Janna Anttila, Arbetslivserfarenhet (HR, företagssäkerhet och fastigheter) 
I ledningsgruppen sedan 11/2023
Ekonomie magister

Maiju Westergren, Hållbarhet och samhällsrelationer
I ledningsgruppen sedan 2/2021
Diplomingenjör, EMBA

Susan Patronen, Kommunikation och varumärke
I ledningsgruppen sedan 11/2023
Ingenjör, MBA

För mer information