Styrelse

I Helens styrelse sitter följande personer: ordförande Atte Harjanne, vice ordförande Tiina Rytky, Pirja Heiskanen, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Ville Lehmuskoski, Hillevi Mannonen och Vilho Salovaara.

 

Atte Harjanne Ordförande
Pirja Heiskanen
Atte Kaleva
Ville Lehmuskoski
Hillevi Mannonen
Tiina Rytky
Mai Kivelä
Vilho Salovaara

Styrelsemedlemmarnas bakgrunder

Atte Harjanne, Styrelseordförande
f. 1984
Diplomingenjör
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 5/2023. Medlem i utnämnings- och arvodesutskottet
Huvuduppgift: Riksdagsledamöter

Tiina Rytky, vice-ordförande
f. 1982
Magister i samhällsvetenskap
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 9/2021. Medlem i utnämnings- och arvodesutskottet
Medlem i revisionsutskottet
Huvuduppgift: Kommunikationschef, Finlands Socialdemokratiska Parti

Pirja Heiskanen
f. 1971
DI, FT
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 3/2019.  Medlem i revisionsutskottet
Huvuduppgift: Head of Data & AI, Tietoevry Transform

Atte Kaleva 
f. 1979
Magister i militärvetenskaper
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 9/2021
Huvuduppgift: Riksdagsledamöter

Mai Kivelä
f. 1982
Master in Environment and Development
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 9/2021
Huvuduppgift: Riksdagsledamöter

Ville Lehmuskoski
f. 1973
DI, EMBA
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 3/2022
Huvuduppgift: Sektorchef på Helsingfors stads Stadsmiljösektor

Hillevi Mannonen
f.1958
filosofie kandidat, SGF
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 2015. Ordförande för revisionsutskottet

Vilho Salovaara
f. 1958
Diplomingenjör
Medlem i Helen Ab:s styrelse sedan 3/2023. Medlem i utnämnings- och arvodesutskottet

För mer information