Boka en egen solpanel

Priserna gäller från och med 1.5.2023 tills vidare.

Prislista

Månadspriser för en Andel (en bokad panel);

  • Södervik 5,39 € / mån
  • Stensböle 5,39 € / mån
  • Mässcentrum 5,39 € / mån
  • Nurmijärvi 5,99 € / mån

Mot en månadsavgift får kunden tillgång till produktionen från en solpanel. Solelen från en bokad panel, alltså från en Andel, minskar mängden elenergi som faktureras på basis av Kundens Elavtal. Priset på en Andel består av en månadsavgift, från vilken värdet på den elproduktion som Andelen producerar dras av på basis av Elavtalet med Helen i enlighet med vid var tid gällande elpris. Grundavgiften enligt Elavtalet omfattas inte av krediteringen.

Försäljningsvillkor

Tjänsten Boka en egen solpanel är avsedd för Helen Ab:s elavtalskunder. Om kunden inte har ett elavtal med Helen kommer man separat överens om ett elavtal. Faktureringen för tjänsten Boka en egen solpanel sker i samband med det egentliga elavtalet.

Avtalet och priserna gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp med en månads uppsägningstid. På avtalet tillämpas vid var tid gällande avtalsvillkor för tjänsten Boka en egen solpanel.

Priserna inkluderar moms.

Den nominella effekten för en Andel (en bokad panel) är 285 W i Söderviks och Stensböle solkraftverk och 315 W i Mässcentrums solkraftverk. Den beräknade årsproduktionen från en Andel är cirka 230 kWh i Södervik och Stensböle och cirka 280 kWh i Mässcentrum.