Förnyelse av avtalsvillkor

De nya avtalsvillkoren träder i kraft den 1 januari 2024.

Ändringarna i avtalsvillkoren kräver ingen åtgärd från kunden.

Som ett resultat av reformen kommer vi att införa produktspecifika villkor för Månadsvärme för hem och Månadsvärme för fastighet tillsammans med de allmänna villkoren för fjärrvärme. Små ändringar har gjorts i de allmänna villkoren för fjärrvärme, främst på grund av uppdatering av föråldrade kontrakts- och prissättningsarrangemang.

Läs mer:

Fjärrvärmens allmänna villkor från och med den 1 januari 2024.