Nuvarande kunder

Håll gator och gårdsplaner snö- och isfria

Bostadsbolag som har fjärrvärme kan hålla gångvägar, gårdsdäck och körramper fria från snö och is med hjälp av fjärrvärme. Då är det alltid torrt och snöfritt.

Kadut pysyvät sulana kaukolämmöllä

VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT HÅLLA GÅNGVÄGARNA SNÖ- OCH ISFRIA?

  • Vinterunderhållet underlättas – det behövs varken dyra snötransporter, snöplogning eller sandning.

  • Gångvägen är fri från snö, modd och is hela vintern.

  • Det blir tryggare att röra sig till fots.

  • Att hålla gångvägarna snö- och isfria med hjälp av fjärrvärme är energieffektivt.

HUR FUNGERAR SYSTEMET?

I fjärrvärmefastigheter hålls gångvägarna fria från snö och is med hjälp av fjärrvärmeledningar som installeras under ytbeläggningen. Att installera ledningar är en kostnadseffektiv investering som år efter år minskar kostnaderna för vinterunderhåll av din fastighet.

Från oss får du den fjärrvärmeenergi som behövs för att hålla gångvägarna snö- och isfria. Systemet planeras och installeras av den VVS-expert och entreprenör du beställt. Det lönar sig att installera systemet i samband med upprustning av gårdsområdena.

VAD KOSTAR DET ATT HÅLLA GÅNGVÄGARNA SNÖ- OCH ISFRIA?

En liten ökning av energianvändningen ger stor nytta. Utred tillsammans med våra fjärrvärmeexperter hur ert bostadsbolag kan hålla gångvägar och andra markytor snö- och isfria.

Att smälta en kubikmeter (1 m3) snö med fjärrvärme kostar cirka 3,80 €, att smälta ett lastbilslass snö (12 m3) med fjärrvärme på platsen kostar cirka 46 €.

Exempel: 150 m2 gårdsområde/gårdsdäck

  • Kostnader för energiförbrukningen: cirka 8 €/m2/år för att hålla gårdsdäcket snö- och isfritt, vilket i prisexemplet ger en totalkostnad på cirka 1 200 € per år

Ta kontakt

Dela: