Jäähdytyksen hinnoittelu

Tältä sivulta löydät tietoa jäähdytyksen hintaan vaikuttavista tekijöistä ja esimerkkejä hinnoittelusta. 

Tietoa hinnoittelusta

Jäähdytys hinnoitellaan kullekin asiakkaalle ja kiinteistölle yksilöllisesti. Hintaan vaikuttaa jäähdytyksen toteutustapa (kaukojäähdytys vai kiinteistöjäähdytys), kiinteistön sijainti, jäähdytysteho ja tarvittavan jäähdytysenergian määrä.

Jäähdytyksen kokonaishinta muodostuu sopimusmaksusta, vuosimaksusta sekä energiamaksusta.

Sopimusmaksu maksetaan sopimuskauden alkaessa.

  • Sopimusmaksulla katamme investointeja, joita teemme kaukojäähdytyksen tuotantolaitoksiin sekä kaukojäähdytysverkkoon ja kiinteistökohtaisen kauko- tai kiinteistöjäähdytysliittymän toteuttamiseksi.

Vuosimaksu jakautuu kuukausittaisiksi maksuiksi.

  • Vuosimaksun avulla varmistamme häiriöttömän jäähdytyksen toimituksen ja huolehdimme siitä, että jäähdytystä riittää kaikille kovimmillakin helteillä. Vuosimaksun kokoon vaikuttavat jäähdytyksen tuotannon ja siirron kiinteät kustannukset, jotka koostuvat kaukolämpö- ja jäähdytysverkon, laitosten sekä lämpöpumppujen kunnossapidosta sekä niiden pääomakuluista.  
  • Vuosimaksu on sidottu Tilastokeskuksen ylläpitämään Tukkuhintaindeksi T49:n, jonka kehitystä pääsee seuraamaan Tilastokeskuksen sivuilta. Indeksin noustessa vuosimaksut nousevat ja vastaavasti indeksin laskiessa vuosimaksut laskevat. 

Energiamaksu riippuu jäähdytysenergian käytöstä.

  • Energiamaksulla katamme jäähdytyksen tuotantoon ja siirtoon liittyviä kustannuksia. Näitä ovat mm. sähkönkulutus ja energiaverot.
  • Energiamaksun määrä muodostuu jäähdytysenergian kulutuksen mukaisesti. Mitä enemmän jäähdytystä käyttää, sitä suurempi summa energiamaksusta muodostuu.

Muutokset jäähdytyksen energiamaksun muodostumiseen vuonna 2024

Jatkossa jäähdytyksen energiamaksu määräytyy seuraavasti:

  • Tammi–kesäkuussa jäähdytyksen energiamaksu perustuu kaukolämmön touko–kesäkuun energiamaksujen keskiarvoon
  • Heinä–joulukuussa jäähdytyksen energiamaksu perustuu kaukolämmön heinä–syyskuun energiamaksujen keskiarvoon

Kaukolämpö ja jäähdytys hinnoitellaan samassa tahdissa, ja jäähdytyksen energiamaksu on helposti laskettavissa. Jäähdytyksen energiamaksu perustuu edelleen kaukolämmön touko–syyskuun hintoihin.

Arvioimme muutoksella olevan pieni jäähdytyksen hintaa alentava vaikutus. Hinta voi kuitenkin vaihdella kumpaankin suuntaan kaukolämmön kesäkuukausien hinnan kehityksen mukaan.

Muutos tulee voimaan nykyisen energiamaksun hintakauden päätyttyä toukokuun 2024 alussa.

Siirtymävaiheessa ensimmäinen jakso on vain touko- ja kesäkuun mittainen ja heinä-joulukuu 2024 on ensimmäinen täysi puolivuotinen.

Toteutamme muutoksen kaikille jäähdytysasiakkaillemme automaattisesti, eikä se edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä.

Lisäpalveluhinnasto

Lisäpalveluhinnastossa on esitetty muiden palveluiden maksut.

Tutustu lisäpalveluhinnastoon (pdf)

Hintaesimerkkejä

Jäähdytyksen hinnoitteluesimerkkejä (alv 0%) – hinnat ovat suuntaa-antavia arvioita.

  Toimistorakennus Asuinrakennus
Jäähdytettävä pinta-ala n. 10 000 m2 n. 5 000 m2
Jäähdytysteho 500 kW, jäähdytysenergiaa kuluu 350 MWh/vuosi 140 kW,  jäähdytysenergiaa kuluu 40 MWh/vuosi
Sopimusmaksu 190 000 € 73 000 €
Vuosimaksu 16 500 €/vuosi 6 000 €/vuosi
Energiamaksu 13 000 €/vuosi 1 500 €/vuosi

 

Ota meihin yhteyttä, niin saat tarkemman arvion jäähdytyksen kustannuksista kiinteistöllesi.

Toimitamme jäähdytyksen kiinteistön tekniseen tilaan

Asiakkaan LVI-suunnittelijan vastuulla on suunnitella jäähdytyksen jakelu teknisestä tilasta muualle kiinteistöön. Asiakkaan urakoitsijan vastuulla on toteuttaa jäähdytyksen jakaminen, eli lämmönsiirtimien, putkistojen ja tilalaitteiden asennus. Suunnittelijoiden kannattaa tutustua ohjeisiimme suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Tutustu ohjeisiin