Avainluvut

Avainluvut

Konsernin ja emoyhtiön avainluvut 2019

  Konserni   Emoyhtiö  
  2019 2018 2019 2018
Liikevaihto, milj. euroa 914 930 792 792
Liikevoitto, milj. euroa 176 131 130 88
Liikevoitto, % 19 14 16 11
Voitto ennen tp-siirtoja, milj. euroa 160 112 150 106
Investoinnit, milj. euroa 69 65 43 35
Omavaraisuusaste 77 73 78 77
Sijoitetun pääoman tuotto, %  7 5 7 5
Henkilöstö 31.12. 957 1 080 863 838
Taseen loppusumma, milj. euroa 2 710 2 758 2 681 2 629