Uutinen / 30.10.2014

Soittiko puhelinmyyjä?

Helsingin Energia on saanut huolestuneita yhteydenottoja asiakkailtaan. Puhelinmyynnissä on asiakkaiden kertoman mukaan kerrottu, että Helsingin Energiaa ei enää vuodenvaihteen jälkeen ole ja annettu ymmärtää, että korvaava sopimus on nyt kätevästi tarjolla.

Helsingin Energian yhtiöittämisen yhteydessä kaikki voimassa olevat asiakassopimukset siirretään toimintaa jatkavan Helen Oy:n nimiin 1.1.2015 alkaen. Yhtiöittäminen ei aiheuta asiakkaille mitään toimenpiteitä, vaan Helsingin Energian palvelut ja toiminta jatkuvat entiseen tapaan Helen Oy:n nimellä.

Väärinkäsityksiä puhelinmyynnissä aiheuttaa myös täysin keskenään erityyppisten sähkötuotteiden vertailu ja erilaiset puheet yhteistyöstä. Helsingin Energia ei kuitenkaan tee myynnissä tai asiakasmarkkinoinnissa yhteistyötä minkään sähkönmyyntiyhtiön kanssa.

Soittaja on usein ollut Suomen Energiayhtiön edustaja. Kuluttaja-lehden numerossa 6/2014 oli artikkeli sähkön puhelinmyynnistä. Juttuun oli haastateltu kahta Suomen Energiayhtiötä edustanutta puhelinmyyjää Reijoa ja Pasia. Oheiset sitaatit ovat lainauksia kyseisestä artikkelista.

”Viranomaisille on valitettu SEY:n toiminnasta alusta asti. Tänä keväänä tehtiin uusi ennätys, kun ilmoituksia kuluttajaviranomaisille tuli pelkästään alkuvuoden aikana 573 kappaletta. Viime vuonna yhtiöstä tuli lähes 400 valitusta.”

”Asiakkaalle jätettiin Reijon mukaan tarkoituksella kuva, että SEY on yhteistyössä tutun, paikallisen sähköyhtiön kanssa.”

”Toinen myyntivaltti oli kilpailijoita halvempi hinta. Sekään ei aina pitänyt paikkaansa. – Meillä on käytössä kilowattitaulukko, joka antaa kilpailijaa huomattavasti halvemman hinnan. Kävin läpi kilpailijoiden kotisivuja ja huomasin, että siellä on ihan toiset hinnat kuin me kerromme, Reijo sanoo.”

”Kuluttajaviranomaisille tulleet valitukset tukevat Reijon ja Pasin kertomaa. Valituksissa toistuu kertomus, että myyjä on antanut ymmärtää SEY:n toimivan yhteistyössä paikallisen yhtiön kanssa. Samoin valituksissa toistuu se, ettei asiakas ole ymmärtänyt tehneensä sitovaa sähkösopimusta. Puhelimessa on puhuttu asiakastietojen päivittämisestä tai ”paperien lähettämisestä”. Moni valittaja on luullut tilanneensa vain tarjouksen.”

Kuluttaja-lehti 6/2014: Sähkösopimus tropiikista 

Lue myös mediatiedote.