Uutinen / 20.11.2014

Viikinmäen maisemaportaalille vuoden teräsrakennepalkinto

Teräsrakenneyhdistys on myöntänyt vuoden 2014 teräsrakennepalkinnon Helen Sähköverkko Oy:n rakennuttamalle Viikinmäen 110 kilovoltin maisemaportaalille. Palkitun teräsrakenteen katsotaan osoittavan loistavasti, että infraa voi rakentaa kauniisti.

Maisemaportaali on noin 9 metriä leveä, 55 metriä pitkä ja 15 metriä korkea sekä sen teräspaino on noin 70 tonnia. Maisemaportaali on suunniteltu voimakkaan väriseksi, jolloin se toimii kontrastina kytkinlaitosrakennuksen hillitylle ilmeelle.

Maisemaportaali liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jossa Helen Sähköverkko Oy uusii teknisen elinkaarensa päässä olevan Viikinmäen 110 kilovoltin avokytkinkentän Lahdenväylän välittömään läheisyyteen rakennettavaan Viikinmäen kytkinlaitosrakennukseen. Viikinmäen kytkinlaitos on keskeinen solmupisteasema Helsingin alueen sähkön siirron kannalta.

Kytkinlaitosasema avojohtoliitäntöineen sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla Lahdenväylän varrella. Tästä syystä projektissa päädyttiin maisemaportaaliin. Helen Sähköverkko Oy on rakennuttanut myös Töölön edustan merialueella sijaitsevat, Antti Nurmesniemen suunnittelemat viisi maisemapylvästä (Antin Askeleet). Tänä vuonna kannustettiin kaupunkilaisia osallistumaan Helsinki-aiheisten valokuvien esille tuontiin sähkönjakokaapeissa #meidänHelsinki -kampanjassa.

– Haluamme omalta osaltamme kehittää valituissa kohteissa helsinkiläistä kaupunkikuvaa, johon sähköverkon rakenteet olennaisesti liittyvät, kertoo toimitusjohtaja Risto Harjanne Helen Sähköverkko Oy:stä.

Teräsrakennepalkinto on arkkitehtuurin ja rakentamisen ammattilaisten keskuudessa arvostettu tunnustus. Viikinmäen maisemaportaalin yleisilmeen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co Oy ja rakennesuunnittelun ja toteutuksen on tehnyt Eltel Networks Oy. Rakennesuunnittelussa on ollut merkittävässä roolissa Sweco Rakennetekniikka. Pylväsosien valmistuksesta on vastannut HögforsSteka Oy.

Maisemaportaalin nimestä järjestetään myöhemmin nimikilpailu.