Uutinen / 24.3.2014

Yleisötilaisuus YVA-selostuksesta

Tervetuloa seuraamaan yleisötilaisuutta, jossa Uudenmaan ELY-keskuksen johdolla käydään läpi ympäristövaikutusten arviointiselostus koskien biopolttoaineiden käytön lisäämistä Helsingin energiantuotannossa.

Yleisötilaisuus järjestetään torstaina 27.3.2014 klo 18-20 Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa, Kansakoulukatu 3, Helsinki. Sen jälkeen, klo 20-21, Helsingin Energia kertoo viimeisimmät kuulumiset biopolttoainehankkeiden suunnittelutilanteesta.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on luettavissa verkossa: http://www.ymparisto.fi/helenbioYVA

Erillinen yhteenveto arvioinnin tuloksista suomeksi: http://www.helen.fi/Documents/Ymparisto/Tiivistelmä19-3-2014.pdf ja ruotsiksi: http://www.helen.fi/Documents/Ymparisto/Tiivistelmä19-3-2014-ruotsi.pdf

Biopolttoaineiden tulo voimalaitoksille on osa Helsingin Energian kehitysohjelmaa

Vuonna 2015 kaupunginvaltuusto päättää, miten energiantuotantoa Helsingissä kehitetään. Päätöksenteon pohjaksi Helsingin Energia tuottaa tietoa käytännön mahdollisuuksista rakentaa Vuosaareen uusi voimalaitos, joka käyttäisi polttoaineenaan pääasiassa haketta. Samalla tavoin tutkitaan, mitä vaikutuksia olisi pelletin osuuden nostamisella 40 prosenttiin polttoaine-energiasta kivihiilivoimalaitoksilla Hanasaaressa ja Salmisaaressa.

Biopolttoaineiden käyttöä energiantuotannossa halutaan lisätä, jotta pystytään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä viidenneksellä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Samaan aikaan tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuutta Helsingin Energian energianhankinnasta 20 prosenttiin.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Hiilineutraalisuus