Uutinen / 23.10.2015

Helen-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015

Leuto alkuvuosi vähensi kaukolämmön myyntituloja, ja kolea kesä leikkasi kaukojäähdytyksen energiamyynnin odotetun kasvun. Helen toi markkinoille jälleen uuden uusiutuvaan energiaan perustuvan palvelun, kerrostaloasukkaille tarkoitetun uusiutuvan kaukolämmön.

Helenin tulos toteutui suunnitellun mukaisesti. Liikevaihto oli 534 milj. euroa ja liikevoitto 90 milj. euroa. Kaukolämmön myynti laski edellisestä vuodesta 4 % ja oli nyt 4167 GWh. Sähkön myyntimäärä kasvoi 1 %, mutta alentuneen sähkön markkinahinnan vuoksi sähkönmyynnin liikevaihto laski. Kesä oli tavanomaista viileämpi, mikä käänsi kaukojäähdytyksen energiamyynnin laskuun. Kaukojäähdytysenergian myynti laski 10 %. Polttoainekustannusten lasku on kompensoinut liikevaihdon vähentymistä. Sähkönsiirto Helsingissä aleni 1 % ja oli 3179 GWh. Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -hankkeen raukeamisen kokonaiskustannusvaikutus Helenille oli noin 7 milj. euroa.

Investointeja uusiutuvaan energiaan ja päästöjen vähentämiseen

Helenin investoinnit olivat yhteensä 85 milj. euroa. Hanasaaren voimalaitokselle rakennettiin pelletinpolttolaitteistot, jotka mahdollistavat puupelletin polton kivihiilen seassa 5-7 prosentin osuudella. Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla toteutettiin yhteensä lähes 20 miljoonan euron investoinnit savukaasujen puhdistukseen, ja erityisesti typen oksidien vähentämiseen. Pasilaan valmistui uusi maanalainen sähköasema.

Helenin liiketoimintarakennetta uudistettiin

Helen uudisti liiketoimintarakennettaan vastaamaan yhtiön strategiaa. Muutoksilla Helen vahvistaa kilpailuasemaansa jatkuvasti muuttuvilla energiamarkkinoilla. Tavoitteena on kehittää myyntiä ja asiakaskokemusta ja siten kasvattaa Helenin markkinaosuutta ja asiakastyytyväisyyttä.  Omaisuudenhallinnan keskittämisellä parannetaan ja yhdenmukaistetaan tuotantolaitosten sekä lämpö- ja jäähdytysverkkojen kunnonhallintaa. Energiakaupan keskittämisellä tavoitellaan entistä parempaa katteen hallintaa nykyisessä vaikeassa markkinaympäristössä. Liiketoiminta-alueet ovat:

• Myynti ja asiakaspalvelu, joka vastaa Helenin asiakasliiketoiminnasta, asiakaspalveluista ja myynnistä. Liiketoiminta-alueen johtajaksi nimitettiin Marko Riipinen.

• Tuotanto ja jakelu, joka vastaa Helenin voimalaitosten ja lämpökeskusten tuotannosta sekä kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen jakelusta, ja sen johtajaksi nimitettiin Ari Laine.

• Energianhankinta ja tukkukauppa, joka vastaa Helenin energiakaupasta tukkumarkkinoilla, Helenin osuusvoimasta sekä energiantuotannon pitkän tähtäimen kehittämisestä. Liiketoiminta-alueen johtajaksi nimitettiin Harri Mattila.

Merkittäviä tapahtumia heinä-syyskuussa

• Helen tarjoaa ensimmäisenä Suomessa kerrostaloissa asuville kaukolämmön käyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa kaukolämmön energianlähteeseen. Helsinkiläiskoti voi jatkossa päättää, että osa kodin lämmöstä tehdään uusiutuvilla energianlähteillä. Tämän lisäksi Helen sitoutuu tuplaamaan ostetun uusiutuvan kaukolämmön määrän omassa tuotannossaan. Mediatiedote 8.9.2015

• Uusi maanalainen sähköasema kasvavaan Pasilaan. Ilmalantorilla vihittiin käyttöön uusi maanalainen sähköasema, joka vahvistaa lähialueiden sähkönjakelua ja parantaa sähkön toimitusvarmuutta. Arvokkaan kaupunkitilan säästämiseksi uusi sähköasema on rakennettu kokonaan luolatilaan maan alle reilun 30 metrin syvyyteen. Samassa tunnelistossa Pasilan alapuolella sijaitsee myös Helen Oy:n kaukojäähdytysvarasto. Mediatiedote 1.9.2015

• Helsinkiin kaukojäähdytettyjä vuokrakoteja. VVO-konserni tuo kaukojäähdytyksen myös vuokra-asuntoihin. Töölössä Messeniuksenkadulla sijaitsevassa vuokratalokiinteistössä on 25 Lumo-kotia, joita peruskorjataan parhaillaan tämän päivän tasolle. Mediatiedote 5.8.2015

• Suvilahden aurinkovoimala täytti odotukset. Viime keväänä tuotantoon saatu, valmistuessaan Suomen suurin aurinkovoimala Helsingin Suvilahdessa on täyttänyt kaikki odotukset. Aurinkosähköä on saatu talteen 100 kerrostalokaksion vuosikulutuksen verran, eli yhteensä yli 200 000 kWh. Suvilahden aurinkovoimala kasvatti koko Suomen verkkoon kytkettyä aurinkosähkötehoa yli 10 prosentilla. Parhaillaan rakenteilla on kaksi kertaa suurempi aurinkovoimala Helsingin Kivikkoon. Mediatiedote 14.9.2015

Näkymät tulevaisuuteen

Helenin näkymät tulevaisuuteen ovat säilyneet ennallaan. Euroopan ja Suomen talouden ja energiamarkkinoiden epävarmuustekijät heijastuvat edelleen Helenin toimintaan. Sähkön markkinahinnan alhainen taso, mahdolliset uudet verorasitteet sekä polttoaineiden hintakehitys aiheuttavat mittavia haasteita. Pidemmällä aikavälillä erityisesti Helenin Kehitysohjelmaan liittyvät investointiratkaisut vaikuttavat merkittävästi yhtiön tuloksentekokykyyn tulevaisuudessa.

Helenin tilikauden voiton vuonna 2015 ennustetaan toteutuvan ennen yhtiöittämistä arvioidulla tasolla, noin 60-80 milj. euroa.

Helsingissä 23.10.2015

Pekka Manninen
Toimitusjohtaja

 

Helenin avainluvut 1.1.–30.9.2015

Liikevaihto (milj. euroa)                                      534
Liikevoitto (milj. euroa)   90
Taseen loppusumma (milj. euroa)  2 638
Oman pääoman tuotto % 3
Sijoitetun pääoman tuotto % 3
Omavaraisuusaste 71
Investoinnit (milj. euroa) 85
Henkilöstö 1 378

Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoiminta pääosin siirtyi Helen Oy:hyn 1.1.2015. Helenin osavuosikatsaus käsittää emoyhtiö Helen Oy:n, Helenin tytäryhtiöt sekä osuudet osakkuusyhtiöissä. Helenin luvut eivät ole vertailukelpoisia Helsingin Energia -liikelaitoksen lukuihin. 

Lue lisää aiheesta

Yritykset