Uutinen / 14.1.2016

Helen mukana Itämeren suojelussa

Helen on myöntänyt neljä uutta stipendiä Itämeren ympäristötutkimuksiin. Stipendit ovat jatkoa aiemmin käynnistetylle Itämeren suojelu –hankkeelle.

Itämeren suojeluun liittyvää tutkimustyötä tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston kanssa, ja se on osa Helsingin ja Turun kaupunkien vuonna 2007 käynnistämää Itämerihaastetta. Uusi graduprojekti koostuu neljästä eri tutkimuskohteesta, joiden aiheet liittyvät mm. vesistöjen ravinnekuormitukseen, luonnonvaraoikeuteen ja hajakuormituksen sääntelyyn.

Pro gradu –stipendien rahoitus hoidetaan Helenin 100-vuotisrahaston kautta.

– Helenin tavoitteena on ympäristönsuojelun kokonaisvaltainen edistäminen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä eri tahojen, esimerkiksi yliopistojen ja opiskelijoiden kanssa. Itämeri-stipendit ovat hyvä tapa edistää Itämeren suojelua, kertoo johtaja Maiju Westergren.

Helenin satavuotisjuhlarahaston tarkoituksena on edistää tutkimusta Suomenlahdella.

Juhlarahasto sai alkunsa vuonna 2009, kun Helen (silloin vielä Helsingin Energia) sijoitti  Helsingin yliopiston rahastojen yhteyteen perustettuun nimikkorahastoonsa 100 000 euroa sekä ohjasi myös sille osoitetut 100-vuotisjuhlamuistamiset juhlarahastoon.

Helen on jo aiemmin myöntänyt neljä stipendiä Itämeren ympäristötutkimuksiin.