Nyhet / 14.1.2016

Helen med i skyddet av Östersjön

Helen har beviljat fyra nya stipendier för miljöforskning kring Östersjön. Stipendierna är en fortsättning på det projekt för skydd av Östersjön som inletts redan tidigare.

Forskningen kring skydd av Östersjön bedrivs i samarbete med Helsingfors stad och Helsingfors universitet och är en del av Östersjöutmaningen, som Helsingfors stad och Åbo stad inledde 2007. Det nya graduprojektet består av fyra olika forskningsobjekt som bl.a. handlar om näringsbelastning på vatten, naturresursrätt och reglering av diffus belastning.

Pro gradu-stipendierna finansieras via Helens 100-årsjubileumsfond.

– Helens mål är att främja skyddet av miljön på ett övergripande sätt. Vi har ett nära samarbete med olika aktörer, till exempel universitet och studerande. Östersjöstipendierna är ett bra sätt att främja skyddet av Östersjön, säger direktör Maiju Westergren. Syftet med Helens 100-årsjubileumsfond är att främja forskning om Finska viken. Jubileumsfonden kom till 2009, då Helen (dåvarande Helsingfors Energi) placerade 100 000 euro i en fond som instiftades i företagets namn i anslutning till Helsingfors universitets fonder samt styrde uppvaktningarna vid företagets 100-årsjubileum till denna fond.

Helen har redan tidigare beviljat fyra stipendier för miljöforskning kring Östersjön