Uutinen / 12.3.2020

Helen-konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2019 on julkaistu

Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toimitusjohtaja Pekka Mannisen katsauksen, tärkeimmät tunnusluvut graafeina ja koosteen Helenin vuoden 2019 merkittävistä tapahtumista.
Vastuullisuusraportti kuvaa Helenin vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Raportin teemoja ovat ympäristövastuu, asiakkaat ja sidosryhmätyö sekä taloudellinen vastuu.

Helenin liiketoimintavuosi 2019 toteutui tuloskehitykseltään erinomaisena. Kannattavuutta paransivat onnistuneet toimenpiteet sähkömarkkinoilla sekä polttoainehintojen kehitys. Helenin asiakasmäärä nousi uuteen ennätykseensä: kotitalousasiakkaiden määrä sähkönmyynnissä ylitti 500 000 rajan.

Alku- ja loppuvuosi olivat normaalia lämpimämpiä, ja lämmöntuotanto jäi arvioitua pienemmäksi. Sähkön vähittäismarkkinoilla kilpailutilanne jatkui kireänä. Tukkusähkömarkkinoilla Helenin monipuolista tuotantoa, erityisesti maakaasutuotantoa, lisättiin joustavasti hintatason nousuja hyödyntäen. Uusien palveluiden (aurinkovoimalat, sähköinen liikenne ja sähkövarastot) myynti kehittyi positiivisesti. Voimalaitosten käytettävyys oli korkealla tasolla ja energiantuotannon optimointi onnistui hyvin. Vesivoimalaitosten tuotantoa pienensi huono vesitilanne.

Vuonna 2019 Helen investoi erityisesti uusiutuvan energian lisäämiseen kaukolämmöntuotannossa, energian kierrätykseen lämpöpumppujen avulla sekä toimitusvarmuuteen energiaverkoissa.

Tutustu ja lue lisää:

Helen vuosikertomus 2019
Helenin vastuullisuusraportti 2019
Tilinpäätöstiedote 27.2.2020

Lue lisää aiheesta

Yritykset