Uutinen / 10.2.2021

Helen selvitti käsitellyimmät ongelmat taloyhtiön kokouksissa – varapuheenjohtaja keksii useimmin tekosyyn, jolla välttyä niiden puimiselta

Asumisen kustannukset, kuten vastikkeet, ovat taloyhtiön kokouksen sisältöagendalla useammin kuin mikään muu asukkaiden mieltä painava asia, sillä 55 prosenttia vastaajista kertoo niiden olevan yleisin kokouksissa käsiteltävä aihe. Seuraavaksi yleisimpiä kokouksissa käsiteltäviä taloyhtiön ongelmakohtia ovat roskakatoksen sotkuisuus (24 %), lämmitysasiat (23 %), ja hiljaisuuden rikkominen tai muu naapureiden meluisuus (21 %). Luvut käyvät ilmi energiayhtiö Helenin teettämästä taloyhtiötoiminnan käytänteitä ja asenteita kartoittavasta kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1000 asunto-osakeyhtiöiden osakasta ja vaikuttajaa.

Noin neljännes vastaajista kokee, että taloyhtiön lämmitysasioita pitäisi käsitellä kokouksissa vielä nykyistä enemmän. Taloyhtiöiden kiinnostus etenkin hiilineutraaleihin energiamuotoihin on korkealla tasolla: hallitusten jäsenistä noin kaksi kolmesta kertoo taloyhtiön suhtautuvan niihin myönteisesti.

“Näemme, että taloyhtiöiden osakkaat ja päätöksentekijät kaipaavat lisää tietoa energiamuotoihin liittyvistä tuotteista ja palveluista, mutta niihin perehtyminen koetaan hankalaksi ja vaivalloiseksi. Haluamme Helenillä tehdä energiaratkaisuvalinnoista yksinkertaisia ja ymmärrettäviä. Aurinkopaneelien tuottamaa energiaa on helppo havainnollistaa Helenin laskurin avulla, ja yhdessä asiantuntijamme kanssa pääsee perehtymään erilaisiin vaihtoehtoihin suoraan taloyhtiöiden pihassa. Lämmön- ja sähkönkulutusten käyttödatan myötä voimme mitoittaa esimerkiksi energiatehokkuuspalvelut ja aurinkosähköjärjestelmät taloyhtiön tarpeisiin”, kertoo Helenin markkinointi-, viestintä- ja asiakaskokemusjohtaja Sohvi Salmelin.

Puolet puheenjohtajista pitää kritiikkiä kohtuuttomana

Suhtautuminen taloyhtiön kokouksiin on pääsääntöisesti myönteistä, sillä kaikista vastaajista noin kolme neljäsosaa kokee taloyhtiön kokouksissa olevan hyvä yhteishenki, pitää naapureiden kanssa juttelua mukavana, on mielissään kokouksissa tehtyihin päätöksiin ja kokee saavansa niissä äänensä kuuluviin. Hallituksen puheenjohtajista kuitenkin lähes kaksi kolmesta kokee usein olevansa ahdistuneita taloyhtiön kokouksissa. Noin puolet (49 %) puheenjohtajista lisäksi kokee hallituksen saaman kritiikin kohtuuttomaksi, kun taas rivijäsenistä tätä mieltä on vain noin kaksi kymmenestä (22 %).

Paine näkyy siinä, että noin kolmasosa sekä hallituksen puheenjohtajista että varapuheenjohtajista on menettänyt hermonsa taloyhtiön kokouksessa – kaikkien vastaajien keskiarvon ollessa noin kymmenen prosenttiyksikköä pienempi. Tämä voi olla syynä myös sille, että 37 prosenttia vastanneista hallituksen puheenjohtajista ja peräti yli puolet (57 %) varapuheenjohtajista keksii usein tekosyitä välttyäkseen taloyhtiön kokouksiin osallistumiselta. Vastaava luku muille hallituksen jäsenille on 21 prosenttia ja hallituksen ulkopuolisille kokousten vakio-osallistujille 15 prosenttia.

”Tutkimustulosten mukaan lähes puolet taloyhtiön hallituksen puheenjohtajista ja yli 60 prosenttia varapuheenjohtajista pyrkii välttämään taloyhtiön kokouksiin osallistumista, usein jopa tekosyiden varjolla. Syynä voi olla vakiintuneiden käytänteiden puuttuminen ja siitä seuraava epävarmuus: jokainen taloyhtiö on erilainen, ja siksi myös sopivat energiaratkaisut vaihtelevat. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen voi yhdessä taloyhtiössä riittää patteriverkoston tasapainottaminen, kun taas toisessa taloyhtiössä voi olla perusteltua pohtia lämmitystavan vaihtoa. Yli 100 vuoden kokemuksella energiasta ja asiakkaiden haasteista haluamme olla mukana asiakkaan matkalla ja tarjota tuotteet ja palvelut kaikkiin taloyhtiöiden tarpeisiin”, Salmelin jatkaa.

Kyselytutkimuksesta

Helen teetti asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden ja vaikuttajien mielipiteitä kartoittavan kyselytutkimuksen joulukuussa 2020. Tutkimusyritys nSight toteutti tiedonkeruun Dynatan verkkopaneelissa 1000 vastaajan otoksella. Tutkimusvastaajat rekrytoitiin kuluttajapaneelista.

Lue lisää aiheesta

Taloyhtiöt Lämpö