Uutinen / 12.4.2022

Helen irtautuu venäläisistä polttoaineista

Helen irtautuu venäläisistä polttoaineista Ukrainan sodan seurauksena. Teimme maaliskuun alussa päätöksen hankkia kivihiilen toistaiseksi muualta kuin Venäjältä. 

Voimassa olevista hankintasopimuksista johtuen Helenille on päätöksen jälkeen saapunut kaksi hiililaivaa. EU-jäsenmaat ovat nyt hyväksyneet uusien tuontipakotteiden asettamisen venäläiselle kivihiilelle. Kyseinen EU:n asettama hiilen tuontikielto on tullut voimaan 9.4.2022, mutta kyseistä tuontikieltoa ei sovelleta ennen 9.4.2022 tehtyihin sopimuksiin ennen kuin vasta 10.8.2022 alkaen. Hiilen tuontikiellon soveltaminen vasta elokuusta alkaen on harmillista. Olisimme toivoneet, että pakotteet tulisivat täysimääräisinä voimaan välittömästi, jotta niillä olisi ollut vaikutusta Helenin voimassa oleviin sopimuksiin. Valtaosa sopimuksistamme päättyy loppukevään aikana. Helen kannattaa pakotteita ja yhtiönä noudatamme EU:n voimassa olevia pakotteita Ukrainan sotaan liittyen.

Olemme omatoimisesti ja vapaaehtoisesti pyrkineet pakotteita tiukempaan linjaan venäläisten polttoaineiden suhteen. Venäläisen kivihiilen hankinnan lopettamisen lisäksi tukkusopimuksemme venäläisestä maakaasusta on päättynyt. Loppukevään kaasu tulee Baltic Connectorin kautta Baltiasta ja on LNG-pohjaista. Biomassaamme emme hanki Venäjältä. Pelletit hankimme Suomesta ja Virosta ja hankintaa ollaan laajentamassa muihin länsimaihin. Hakkeen hankimme Suomesta ja suunnittelemme hakkeen hankinnan laajentamista myöhemmin Viron ja Baltian suuntaan. Öljyn osalta meillä on sopimus suomalaisen toimittajan kanssa.

Maailman tilanne on alleviivannut energiaomavaraisuuden tärkeyttä. Strategiamme mukaisesti jatkamme entistä tiiviimmin siirtymistä hajautettuun energiajärjestelmään, jossa energiaa tuotetaan, otetaan talteen ja varastoidaan useassa paikassa päästöttömästi, uusiutuvasti ja toimitusvarmasti. Ilmoitimme viime vuoden lopussa luopuvamme kivihiilen käytöstä viisi vuotta etuajassa viimeistään huhtikuun alussa 2024. Olemme kulkeneet kohti hajautettua energiajärjestelmää jo vuosia ja investoineet vahvasti uusiutuvan ja päästöttömän energiantuotantoon. Olemme myös huomattavasti lisänneet tuulivoimatuotantoamme. Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu on valmistumassa. Merivesilämpöpumppuhankkeemme etenee ja rakennamme tulevaisuuden energia-alustaa kehittämällä kaukolämpöverkosta digitaalisen mallinnuksen, jonka avulla optimoimme lämmön tuottamisen ja varmistamme lämmön kulkemisen kaikille asiakkaille, kun isojen laitostemme tuotanto lopetetaan.

Viimeaikaisia investointiuutisiamme:

Helen rakentaa tulevaisuuden energia-alustaa ja kehittää kaukolämpöverkosta digitaalisen kaksosen Gradyentin kanssa

Helenille lisää tuulivoimalla tuotettua sähköä Suomen Hyötytuulen uudesta tuulipuistosta

Helenin meriveden lämmöntalteenottoprojekti etenee allianssikumppanin kilpailutukseen merivesijärjestelmän kehitys- ja toteutusvaiheisiin

Helen lisää edelleen tuulivoimatuotantoaan uudella investoinnilla

Helenin tuulivoimatuotanto kolminkertaistuu - Fortum ja Helen rakentavat yhteistyössä tuulivoimaa Pohjanmaalle

Lue lisää aiheesta

Helen