Uutinen / 26.4.2023

Helen-konsernin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023: Investointeja puhtaaseen energiaan epävarmana jatkuvassa toimintaympäristössä

Tammi–maaliskuu 2023

 • Liikevaihto kasvoi 43 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 727 (508) miljoonaa euroa.

 • Liikevoitto kasvoi ja oli 67 (45) miljoonaa euroa ja 9,2 (8,8) prosenttia liikevaihdosta.

 • Sähkön myynti laski kolme prosenttia ja oli 1 451 (1 500) gigawattituntia.

 • Sähkönsiirto Helsingissä laski viisi prosenttia ja oli 1 166 (1 227) gigawattituntia.

 • Lämmön myynti laski neljä prosenttia ja oli 2 434 (2 536) gigawattituntia.

 • Jäähdytyksen myynti kasvoi 29 prosenttia ja oli 31 (24) gigawattituntia.


Konsernin avainluvut

MEUR Q1/2023 Q1/2022 Q1–Q4/2022
Liikevaihto 727 508 1 785
Liikevoitto 67 45 142
Liikevoitto % 9,2 % 8,8 % 8,0 %
Voitto ennen veroja 69 37 119
Investoinnit 74 31 562
Omavaraisuusaste 57 % 69 % 58 %
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk) 2 % 2 % 4 %
Henkilöstön määrä 727 974 701
Taseen loppusumma 3 980 3 136 3 751

Toimitusjohtaja Olli Sirkka kommentoi

Vuosi 2023 käynnistyi pitkälti samoissa tunnelmissa kuin mihin poikkeuksellisen turbulentti vuosi 2022 päättyi. Toimintaympäristömme on muuttunut perustavanlaatuisella tavalla, ja tulevaisuuden ennakoiminen on vaikeaa. Toimintaympäristössämme on uusia muuttujia ja geopoliittisia kytkentöjä, jotka vaativat ympäristön jatkuvaa tarkkailua entistä herkemmällä korvalla.

Aloitin Helenin toimitusjohtajana energiahyödykkeiden ja sähkön markkinahintojen kääntyessä pitkästä aikaa laskuun tammikuussa. Hinnat reagoivat äärimmäisen herkästi muutoksiin, ja korkea volatiliteetti on tullut markkinoille jäädäkseen.

Sopeutuaksemme muuttuneeseen tilanteeseen teimme päätöksen jatkaa Salmisaaren B-voimalaitoksen tuotantokäyttöä lämmityskauden 2024–2025 ajan. Päätöksen tarkoituksena on turvata energian toimitus- ja huoltovarmuus, mutta se ei vaikuta tavoitteeseemme saavuttaa hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030.

Epävakaasta toimintaympäristöstä huolimatta liiketoimintamme on vakaalla pohjalla ja jatkoimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä investointeja hiilineutraaliin energiantuotantoon suunnitelmamme mukaisesti. Kerroimme rakentavamme Salmisaaren voimalaitosalueelle uuden teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppulaitoksen, joka tuottaa uusiutuvaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä. Samalla valmistauduimme vuodesta 1974 asti toimineen Hanasaaren B-voimalaitoksen sulkemiseen, joka vähentää hiilidioksidipäästöjämme 40 prosenttia.

Pyrimme helpottamaan viime vuoden aikana korkealle nousseiden sähkön markkinahintojen asiakkaille aiheuttamaa haastavaa tilannetta tuomalla markkinoille hintavakautta tarjoavan Helen Fiksu Takuu -sähkösopimuksen ja alensimme toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoja sähkön markkinahintojen kääntyessä laskuun alkuvuodesta. Asiakasmäärämme säilyi vahvana ja liikevaihtomme kasvoi 727 miljoonaan euroon korkeiden markkinahintojen takia. Liikevoittomme oli 9,2 prosenttia suhteessa liikevaihtoon, mikä on hieman enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Merkittävät tapahtumat tammi–maaliskuussa

 • Olli Sirkka aloitti 16. tammikuuta Helenin toimitusjohtajana. Toimitusjohtajana vuoden 2022 loppuun saakka toiminut Juha-Pekka Weckström siirtyi uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle.

 • Toimme markkinoille hintavakautta tarjoavan Helen Fiksu Takuu -sähkösopimuksen helpottaaksemme viime vuoden aikana korkealle nousseiden sähkön markkinahintojen asiakkaille aiheuttamaa haastavaa tilannetta.

 • Päätimme merkittävästä 48 prosentin hinnanalennuksesta toistaiseksi voimassa oleviin sähkösopimuksiin. Hinnanalennuksen perusteena on sähkön hankintakustannusten lasku.

 • Päätimme jatkaa Salmisaaren B-voimalaitoksen tuotantokäyttöä lämmityskauden 2024–2025 ajan turvataksemme energian toimitus- ja huoltovarmuuden.

 • Päätimme uusiutuvaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä tuottavan teollisen kokoluokan ilma-vesilämpöpumppulaitoksen rakentamisesta Salmisaaren voimalaitosalueelle. Investoinnin kokonaisarvo on 13,5 miljoonaa euroa.

 • Päätimme 10 megawatin aurinkopuiston rakentamisesta Lohjalle. Puisto on valmistuessaan yksi Suomen suurimmista ja se tuottaa uusiutuvaa sähköä kymmenen gigawattitunnin edestä vuosittain.

 • Ensimmäisen aurinkopuistomme tuotanto käynnistyi Nurmijärvellä. Noin 2 800 aurinkopaneelista koostuvan puiston kokonaiskapasiteetti on 1,5 megawattia.

 • Kerroimme olevamme mukana BalticSeaH2-projektissa, jonka tavoitteena on luoda Itämeren alueelle rajojen yli ulottuva vetylaakso.


Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

 • 1.4.2023 suljimme Hanasaaren kivihiiltä polttavan voimalaitoksen, jonka myötä hiilidioksidipäästömme vähenivät 40 prosenttia. Lämmöntuotantomme perustuu jatkossa yhä vahvemmin kestäviin energiantuotantomuotoihin, kuten uusiutuvan biomassan ja erilaisten hukka- ja ympäristölämpöjen hyödyntämiseen. Sähköä tuotamme muun muassa vesi-, tuuli-, aurinko- ja ydinvoimalla.

Näkymät tulevaisuuteen

Investoinnit hiilineutraaliin sähkön ja lämmön tuotantoon konkretisoituvat erityisesti tulevien vuosien lukuisien tuulivoimaprojektien rakentuessa. Tuotantorakenteemme muuttuu yhä vahvemmin sähkön ja lämmön yhteistuotannosta erillistuotantoon, jossa sähkön pääasialliset tuotantomuodot ovat tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoima. Lämmöntuotantoa korvaamme monipuolisilla teknologisilla ratkaisuilla, kuten sähkökattiloilla, ilma-vesilämpöpumpuilla, lämmön talteenotolla ja erilaisilla maalämpöratkaisuilla.

Aurinkovoiman rooli on jo kasvanut liiketoiminnassamme, ja tavoitteenamme on investoida lisää aurinkoenergian tuotantoon. Vedyn tärkeä rooli tulevaisuuden hiilineutraalissa yhteiskunnassa kasvaa, ja tulemme edistämään vetyyn liittyviä kumppanuuksiamme. Lisäksi jatkamme selvitystyötä pienydinreaktoreiden roolista yhtenä tulevaisuuden energialähteenä.

Asiakaskokemusta parantaaksemme panostamme etenkin digitaalisiin asiakaskohtaamisiin ja ratkaisuliiketoiminnan digitalisointiin. Kehitämme digitaalisia palveluitamme, jotka tukevat asiakkaita fiksussa energiankäytössä ja haluamme tehdä oman osamme energiasivistyksen lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Leuto talvi ja tuulinen sää pitivät sähkön markkinahinnat alhaisella tasolla alkuvuodesta. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen käynnistäminen lisää sähkön tarjontaa ja kesää kohti mentäessä kulutus tavallisesti vähenee. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne on helpottunut markkinahintojen laskettua ja liiketoimintaan liittyvät vakuusvaateet ovat maltillisempia.

Energiamarkkinoiden lievästä tasoittumisesta huolimatta odotamme yleisen epävakauden ja arvaamattomuuden edelleen jatkuvan. Muuttuneet olosuhteet pitävät markkinoiden hintaherkkyyden korkealla tasolla. Myös poliittinen sääntely tuo epävarmuutta energia-alan toimijoille, mikä lisää toimialan riskiä ja heikentää investointinäkymiä. Ennakoimme muun muassa windfall-veron heikentävän konsernin tulosta ja kassavirtaa. Myös keskustelu biopolttoaineiden verotuksen kiristämisestä aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan. Yhtiön tuloskehityksen ennakointi on hyvin epävarmaa sähkön markkinahintojen vaihtelun vuoksi. Arvioimme kuluvan vuoden tuloksen olevan edellisvuotta pienempi.

Lue lisää aiheesta

Helen