Liiketoimintavuosi

Konsernin liikevaihto oli 819 milj. euroa. Laskua edellisvuodesta oli 58 milj. euroa. 

Konsernin liikevoitto oli 219 milj. euroa (239 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli 27 %. 

Helen-konsernin liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto 819 milj. euroa

 %
Sähkön
kokonais-
myynti
39
Muut tuotot 8
Kaukolämmön
myynti
40
Sähkön siirron
myynti
13

Tutkimus ja kehitys

Pellettien käyttövalmiuksien kehittämiseen panostettiin merkittävästi. Tärkeitä tuotekehityshankkeita vuoden aikana olivat myös mm. sähkön kysyntäjouston kehitys, kodin etäohjauspalvelu Kalasatamaan, Suvilahden aurinkovoimala sekä Sakarinmäen koulun lämpöratkaisutSähköisen liikenteen palvelukehitystä tehtiin Liikennevirta Oy:n kanssa.

T&K-kulujen jakautuminen

 %
Ilmasto ja
ympäristö
(uudet ratkaisut)
6
Päästöjen
vähentäminen
(nyk.
tuotanto)
44
Loppu-
asiakastuotteet
5
Prosessit 16
Uusi
liike-
toiminta
21
Omaisuuden
hallinta
5

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys

Keskimääräistä lämpimämpi vuosi laski kaukolämmön tuotannon määrää. Tuotanto oli noin 6 900 GWh, mikä on noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin kaukolämpö pysyi kokonaishinnaltaan yli 20 prosenttia maan keskiarvoa edullisempana.

Kaukojäähdytyksen asiakasmäärä kasvoi 10 % ja myynti ylsi 132 GWh:iin. Vuoden lopussa kaukojäähdytykseen liitettyjä kiinteistöjä oli yhteensä 280.

Uusiutuvaa kaukolämpöä tuotettiin ennätysmäärä, yhteensä 90 500 MWh, mikä on 24 % edellisvuotta enemmän.

Kaukolämmön keskihinta

€/MWh

 Verollinen keskihintaVeroton keskihinta
2010 47.3 38.6
2011 58.9 48.0
2012 62.6 50.9
2013 64.2 51.8
2014 62.1 50.1

Kaukolämmön myynti

GWh

 UlkolämpötilakorjausKaukolämmön myynti
2010 7046 7476
2011 7034 6441
2012 6985 6763
2013 6912 6449
2014 6966 6377

Kaukolämpöliittymät 1970-2014

Liittymien määrä

  Liittymät
v. 1970 1682
v. 1980
4954
v. 1990
9022
v. 2014
14851

Kaukolämpöliittymisteho

MW

 MW
v. 1970 627
v. 1980 1736
v. 1990 2375
v. 2014 3324

Sähkön myynti

Sähkön vähittäismyynnissä tehtiin hyvä tulos kilpailukykyisin hinnoin.

Sähkötuotteiden myyntihintoja alennettiin sähkömarkkinoiden hintakehityksen mukaisesti kesäkuun alussa.

Kuvassa tyypillisen kerrostalohuoneiston (vuosikulutus 2 000 kWh) verollinen sähkön myyntihinta vuosikeskiarvona. 

Sähkön kuluttajahinnat 

 Koko SuomiHelen
2010 8.18 7.43
2011 9.05 8.59
2012 8.74 8.27
2013 8.81 8.37
2014 8.48 7.97

Sähkön siirto

Helen Sähköverkko Oy:n jakelualueella sähkön käyttö oli suurimmillaan perjantai-iltapäivänä 14. tammikuuta 2014, jolloin sähköä kului yhden tunnin aikan 817 MWh.

Myynti jännitetasoittain

 %
10 ja 20 kV 38.9
110 kV 5.7
0,4 kV 55.4

Sähkön kokonaiskulutus Helsingissä

 Sähkön kulutus, GWh
2010 4730
2011 4590
2012 4649
2013 4540
2014 4520

 

Sähkön kokonaiskulutus Helsingissä oli vuonna 2014 yhteensä 4520 GWh, mikä on 0,5 prosenttia vähemän kuin vuonna 2013. 

Sähkön toimitusvarmuus

 Asiakkaan vuotuinen keskeytysaika, minuuttia
2010 13.0
2011 5.5
2012 2.2
2013 3.4
2014 2.4

 

Sähkön toimitusvarmuudessa saavutettiin Helsingissä jo kolmantena vuonna peräkkäin erittäin hyvä tulos, mikä tarkoittaa keskimääräisenä keskeytystaajuutena helsinkiläisen sähkönkäyttäjän kohdalla yhtä puolen tunnin keskeytystä kerran kahdessatoista vuodessa.

Energiantuotanto

Sähkön kokonaishankinta laski edellisvuodesta noin 3 %. Sähköä hankittiin Helsingin voimalaitoksista sekä voimaosuuksien ja ostojen kautta 7 010 GWh. 

Päästöttömien tuotantomuotojen osuus sähkön kokonaishankinnasta kasvoi. Vesivoiman, ydinvoiman ja tuulivoiman osuus oli noin 33 % kokonaishankinnasta. Vesivoiman osuus nousi 11 %:iin vuonna 2014.

Sähkön hankinta tukkumyyntiin

Energiamuoto%
Kivihiili 22
Ydinvoima 21
Uusiutuvat 11
Maakaasu 46

Lämmön yhteistuotanto Helsingin voimalaitoksilla ja lämpökeskuksissa

Yhteensä 5 865 GWh

 %
Yhteistuotanto 90
Erillistuotanto 10

Kaukolämmöstä 91 % tuotettiin energiatehokkaalla yhteistuotannolla Hanasaaren, Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitoksilla sekä Katri Valan lämpöpumppuvoimalaitoksella.

Sähkön yhteistuotanto Helsingin voimalaitoksilla

Yhteensä 4 623 GWh

 %
Yhteistuotanto 99
Erillistuotanto 1

Sähköstä tuotettiin Helsingin voimalaitoksilla 67 %, josta yhteistuotannon osuus on 99 %.

Kaukolämmön alkuperä

Energiamuoto%
Öljy 2
Maakaasu 48
Lämpöpumppu 5
Kivihiili 45

Kaukolämpöä hankittiin 6 900 GWh, mikä on noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmön hiilidioksidin ominaispäästö eli päästökerroin oli 96 g/kWh. 

Maakaasu oli edelleen käytetyin energianlähde. 

Kaukojäähdytyksen alkuperä

Energiamuoto%

Absorbtiokoneet

19
Merivesi 12

Lämpöpumput

69

Kaukojäähdytyksen tuotanto jatkoi kasvuaan vuonna 2014. Kaukojäähdytystä tuotettiin 130 GWh, joka on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaukojäähdytyksen hiilidioksidin ominaispäästö eli päästökerroin oli 67,5 g/kWh.