Ohjeet arkkitehdeille

Lämmönmittauspaikan sijainti

  • Kaukolämmön energiamittarin sijoituspaikka, yleensä lämmönjakohuone, tulee sijaita rakennuksen ulkoseinällä, joko maan tasolla tai kerrosta alempana ja mahdollisimman lähellä kaukolämmön tonttijohdon ja runkolinjan liitoskohtaa.
  • Lämmönmittauksen sijoituspaikka tulee valita siten, että sen ulkoseinälle päästään helposti kaivamalla, eikä tonttijohdon reitillä ole kiinteitä rakenteita, kuten betonisia tukimuureja, terassia jne. Tonttijohtoa ei saa asentaa lattian alle tai rakenteiden sisään.
  • Tekninen asiakaspalvelumme asiantuntijat käyvät läpi arkkitehtipiirustukset lämmönmittauspaikan sijainnin varmistamiseksi, piirustukset toimitetaan sähköisen dokumenttien latauspalvelumme kautta.


Cad-piirustusten toimitusohjeet

Arkkitehtipiirustukset tarvitaan hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakua. Kuvatiedostojen formaatti on Cad 2010-2014 DWG (tasot ei bindattuna). Liitetiedot liitettävä pääpiirrustukseen.

  1. Arkkitehtipiirustukset toimitetaan erillisinä tiedostoina varustettuina nimiöllä. Tiedostot nimetään nimillä: asema, pohja ja leikkaus. Arkkitehtipiirustusten perusyksikkö on metri tai millimetri.
  2. Arkkitehtiasemapiirustus tulee olla ETRS-GK25-tasokoordinaatistossa. Lämmönjakohuoneen paikka tulee esittää havainnollistamisen helpottamiseksi. Tontin pohjakartan voi tilata Helsingin kaupungin mittauspalveluista. Arkkitehtipiirustuksiin täytyy liittää oikeaa tasokoordinaatistoa ja korkeusjärjestelmää vastaava leima.
  3. pohjapiirustus lämmönjakohuonetasolta, leikkauspiirustus lämmönjakohuoneen kohdalta

Arkkitehtipiirustuksiin tulee merkitä lämmönjakohuoneen korkoasemat näkyviin, N2000-korkeusjärjestelmän mukaan.
Kaikki piirustuksen kannalta tarpeettomat kuvatasot on sammutettuna piirustuksessa (esim. tikasauton toimintasäde ym.).
Tarkastettuasi piirustuksen oikeellisuuden, lähetä ne meille sähköisen dokumenttien latauspalvelun kautta.