Asemapiirustus

Asemapiirustus on yksityiskohtainen kuvaus tontista tai rakennuspaikasta. 

Asemapiirustuksen sisältö

 • Tontille tulevat uudet rakennukset

 • Lämmönjakohuoneen sijainti

 • Oleelliset korkeussuhteet ja korkeusasemat

 • Rakennusmerkinnät (kerrosluvut, käyttötarkoitukset)

 • Rakennukseen liittyvät kiinteät rakenteet (portaat, terassit, luiskat jne.)

 • Tontilla jo olevat rakennukset tai rakennelmat sekä kaivot

 • Liikennöintitiedot (kadut, kulkuväylät) korkeustietoineen

 • Pohjoisnuoli

 • Tontin rajat

 • Ainakin yksi koordinaattiristi ja sen koordinaattilukemat

 • Tasojaottelu tulee toteuttaa standardien mukaisesti, jolloin kohteet tulevat oikeille tasoilleen. Kuvassa 1 on esitelty malli valmiista asemapiirroksen karttaosasta. 

Asemapiirustus 

Asemapiirustuksen sijoittaminen oikeaan koordinaatistoon

Kuulumme EUREF-FIN (ETRS89) koordinaattijärjestelmään perustuvaan ETRS-GK25-tasokoordinaatistoon sekä N2000-korkeusjärjestelmään.

Tonttikartat on tilattava Helsingin kaupungilta

Asemapiirustuksen sijoittaminen:

 • Suunnittele asemapiirustus DWG –piirustukseen, johon on liitetty ensin tonttikartta taustalle.

 • Irrota lopuksi tonttikartta pois asemapiirustuksen taustalta.

Valmiin/palautetun asemapiirustuksen sijoittaminen/siirtäminen tonttikartalle:

 • Etsi tekemästäsi asemapiirustuksesta jokin kiintopiste (tiedetty koordinaatti).

 • Valitse piirustuksesta kaikki elementit.

 • Siirrä kiintopisteestä lähtien grafiikka todelliseen koordinaattiin (valitse kaikki -> ota move -komento -> osoita tiedetty kiintopiste -> kirjoita oikeat koordinaatit komentoriville esim. 52000,27000 ja paina Enter).

 • Liitä tonttikartta taustalle (xRefs) ja tarkista, että asemapiirustus sattuu kohdilleen.

 • Irrota tonttikartta piirustuksesta.

Katso myös


Ohjeita arkkitehdeille

Lämmönmittauspaikan sijainti ja cad-piirrustusten toimitusohjeet.

Jaa: