Asemapiirustus

Asemapiirustus on yksityiskohtainen kuvaus tontista tai rakennuspaikasta. 

Asemapiirustuksen sisältö

 • Tontille tulevat uudet rakennukset

 • Lämmönjakohuoneen sijainti

 • Oleelliset korkeussuhteet ja korkeusasemat

 • Rakennusmerkinnät (kerrosluvut, käyttötarkoitukset)

 • Rakennukseen liittyvät kiinteät rakenteet (portaat, terassit, luiskat jne.)

 • Tontilla jo olevat rakennukset tai rakennelmat sekä kaivot

 • Liikennöintitiedot (kadut, kulkuväylät) korkeustietoineen

 • Pohjoisnuoli

 • Tontin rajat

 • Ainakin yksi koordinaattiristi ja sen koordinaattilukemat

 • Tasojaottelu tulee toteuttaa standardien mukaisesti, jolloin kohteet tulevat oikeille tasoilleen. Kuvassa on esitelty malli valmiista asemapiirroksen karttaosasta. Kuvassa on rakennuksen pohjakuva, johon on merkitty lämmönjakohuoneen sijainti. 

Asemapiirustus 

Asemapiirustuksen sijoittaminen oikeaan koordinaatistoon

Kuulumme EUREF-FIN (ETRS89) koordinaattijärjestelmään perustuvaan ETRS-GK25-tasokoordinaatistoon sekä N2000-korkeusjärjestelmään.

Tonttikartat on tilattava Helsingin kaupungilta

Asemapiirustuksen sijoittaminen:

 • Suunnittele asemapiirustus DWG –piirustukseen, johon on liitetty ensin tonttikartta taustalle.

 • Irrota lopuksi tonttikartta pois asemapiirustuksen taustalta.

Valmiin/palautetun asemapiirustuksen sijoittaminen/siirtäminen tonttikartalle:

 • Etsi tekemästäsi asemapiirustuksesta jokin kiintopiste (tiedetty koordinaatti).

 • Valitse piirustuksesta kaikki elementit.

 • Siirrä kiintopisteestä lähtien grafiikka todelliseen koordinaattiin (valitse kaikki -> ota move -komento -> osoita tiedetty kiintopiste -> kirjoita oikeat koordinaatit komentoriville esim. 52000,27000 ja paina Enter).

 • Liitä tonttikartta taustalle (xRefs) ja tarkista, että asemapiirustus sattuu kohdilleen.

 • Irrota tonttikartta piirustuksesta.