Artikkeli / 20.12.2016

Sähköverkko on osa kaupunkikuvaa

Sähköverkko voi kulkea maan alla ja ilmojen halki. Parhaimmillaan se on joko huomaamatonta tai kaupunginosan pidetyin nähtävyys.
Teksti: Kati Särkelä Kuvat: Thinkstock ja Vesa Kippola

Energiatunneleissa, syvällä maan alla, kulkee paljon jokapäiväiseen elämään kuuluvaa infraa, kuten sähköä, kaukolämpöä, telekaapeleita, kaukojäädytystä ja vettä.

Sähköverkko on Helsingin alueella kaapeloitu maan alle lähes kokonaan, ja osa vielä katurakenteen alapuolelle energiatunneleihin. Sen sijaan suuret sähkönsiirtoyhteydet ovat pääosin maanpäällisiä avojohtorakenteita, jotka sijaitsevat vanhoilla johtoreiteillä. Kaupunki on ajan saatossa rakentunut olemassa olevien johtoreittien ympärille.

”Jos kaikki sähkönsiirtoyhteydet siirrettäisiin maan alle, se merkitsisi merkittäviä lisäinvestointeja sekä edellyttäisi järjestelmätason muutoksia”, sanoo Helen Sähköverkko Oy:n investointipäällikkö Markus Parviainen .

Helsingin sähkönjakelun selkärankana ovat nämä siirtoyhteydet. ”Helsingin oman tuotannon lisäksi tarvitsemme siirtoyhteydet kantaverkkoon sähkön toimitusvarmuuden ja riittävyyden vuoksi”, sanoo Parviainen.

Helen Sähköverkko Oy on halunnut olla mukana kehittämässä kaupunkikuvaa. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Salmisaaren ja Meilahden välisen siirtoyhteyden maisemapylväät, Antin askeleet. Jos juoksee Töölön rantaviivoja pitkin tai ajaa Länsiväylälle, ei voi olla huomaamatta professori Antti Nurmesniemen luomia voimakkaan sinisiä sähköpylväitä.

Vastaavanlaista huomiota Helen Sähköverkko Oy toivoo saavansa myös Lahdentien varrelta. Viikinmäen vuonna 2014 valmistunut keltainen maisemaportaali toivottaa ajajat tervetulleeksi. Sen ohi hurauttaa arkena yli 50 000 autoilijaa. Viikinmäen maisemaportaalille haetaan nimikilpailulla yhtä nasevaa nimeä kuin Antin askeleet.

”Helen Sähköverkko Oy haluaa olla mukana luomassa kaupunkikuvaa ja saada muuntamot, jakokaapit ja avojohdot sulautumaan ympäristöön. Koska osa rakenteista on näkyviä, voidaan valituissa kohteissa hyödyntää teollista muotoilua”, sanoo Parviainen.

Maailmalla ja myös Suomessa maisemoidut pylväsrakenteet ovat nykyään yleisiä. ”Vain mielikuvitus ja tekniikka luovat rajat, toki kustannusten puitteissa”, toteaa Parviainen.

Taideretkellä Helenin kanssa

Kun jakokaapit ovat siistit ja puhtaat, ne eivät iske kenenkään silmään, mutta töhrittyinä ja ilmoituksilla päällystettyinä ne rumentavat ympäristöä. Myös tämä on syy maisemoida katukuvasta tuttuja jakokaappeja.

”Jos ne on yltä päältä teipattu mainoksilla ja tarroilla saranoita ja lukkoja myöten, sähkökatkot pitkittyvät, kun päivystäjä ei saa kaappia auki helposti auki”, sanoo elinkaariasiantuntija Minna Paavola Helen Sähköverkko Oy:stä.

Jakokaappeja kaunistanut kuvakilpailu #Meidän-Helsinki toteutettiin syksyllä 2014.

”Saimme Instagramissa toteutetussa kuvakilpailussa yhteensä 1 500 kuvaa Helsingistä, joista 200 on ollut nähtävillä jakokaapeissa eri puolilla Helsinkiä”, sanoo Paavola.

Kaikki kilpailuun osallistuneet kuvat ovat katsottavissa Instagramissa tunnuksella #MeidänHelsinki.

”Maisemoinnit vähentävät töhryjen määrää”, sanoo Paavola.

Kaikkia 7 500 jakokaappia ei Paavolan mukaan ole tarkoitus maisemoida, vaan keskitytään alueisiin, joissa ne ovat erityisen näkyvillä tai paikoilla, joissa niihin kohdistuu ilkivaltaa.

Myös nuoret pääsevät vaikuttamaan katukuvaan. Helen Sähköverkolla on jatkuvasti menossa maisemointiprojekteja eri oppilaitosten kanssa.

”Englanninkielisen päiväkodin lapset suunnittelivat ja toteuttivat ulko-oven vieressä olevaan jakokaappiin Miltä sähkö näyttää? -kollaasin”, kertoo Paavola.

Helsingin kaupunginmuseon kanssa Helen Sähköverkko on toteuttanut Kuvapolut-projektin. Jakokaappeihin on tallennettu historiallisia kuvia Helsingistä, muun muassa Herttoniemestä, Kalliosta ja Puistolasta.

Paavola korostaa, että kaikki kuvat on hyväksytetty. Graffitityyppisiä kuvia ei valita, koska Helen Sähköverkko ei halua kannustaa tällaista toimintaa. Materiaalin pitää olla myös paloturvallista.

”Kaikki jakokaapeissa toteutettavat teokset ovat tarkkaan mietittyjä, sillä niiden tarkoitus on töhryjen vähentämisen lisäksi parantaa kaupunkikuvaa ja saada kaupunkilaiset hyvälle mielelle”, sanoo Paavola.

Helen muotoilee toimivaa kaupunkia

  • Teräsrakenneyhdistys valitsi Viikinmäen maisemaportaalin ja sähköasemarakennuksen vuoden 2014 teräsrakenteeksi.
  • Suomalaisen Työn Liiton 2014 Design from Finland -tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta muotoilusta.

Julkaistu Helen 01/2015

Lue lisää aiheesta

Älykkäät ratkaisut