Kokemuksia / 19.12.2016

Asiantuntevaa kumppanuutta taloyhtiön muutostöissä

Helen Oy toteuttaa kaukolämpöasiakkailleen monenlaisia muutostöitä. Raisiontiellä usean taloyhtiön yhteisestä kaukolämpöliittymästä tehtiin talokohtaiset. Samalla putkiston ylläpito- ja huoltovastuu siirtyi taloyhtiöiltä Helen Oy:lle.

Teksti: Kati Särkelä Kuvat: Ville Rinne

Taloyhtiöillä on monenlaista muutosrakentamisen tarvetta. Oli sitten kyseessä pihakansiremontin yhteydessä toteutettava sulanapitojärjestelmän asennus, putkiremontin yhteydessä haluttu kaukolämmön tonttijohtojen tai mittauskeskuksen siirto tai muu kaukolämpöön liittyvä muutos, niin Helenin asiantuntijat auttavat asiakkaita ja heidän suunnittelijoita löytämään taloyhtiölle sopivimmat ratkaisut.

”Heleniltä saa asiantuntevaa palvelua erilaisissa kaukolämmön muutos- ja rakennustöissä. Haluamme auttaa asiakkaitamme heidän tarpeidensa mukaan. On molemminpuolinen etu, että kaukolämpöverkko pidetään kunnossa ja jokainen talo saa tasalaatuista lämmintä vettä”, tuoteasiantuntija Tuomas Ojanperä kertoo.

Kaukolämmön toimitusvarmuus parani

Helen Oy oli asiantuntija-apuna myös Helsingin Raisiontiellä, kun taloyhtiöiden yhteinen kaukolämpöliittymä eriytettiin omiksi, talokohtaisiksi liittymiksi. Muutosten myötä putkiston ylläpito- ja huoltotyöt siirtyivät taloyhtiöiltä Helen Oy:n yleisen kunnossapidon piiriin.

Muutosten ansiosta lämmönkäyttöä voidaan nyt seurata talokohtaisesti, ja jokainen taloyhtiö saa oman laskunsa. Aiemmin laskutus oli ositettu kiinteistön koon ja huoneistomäärän mukaan – ei todellisen kulutuksen. Myös lämmöntoimituksen laatu paranee, kun Helen vastaa asiakkaille toimitettavasta lämmöstä. Ennen remonttia kauimmaisilla asunnoilla oli ollut ongelmia lämmön riittämisen kanssa.

1950-luvulla oli yleistä, että perustettiin yhteinen yritys palvelemaan saman kadun lämmönjakelua. Tuolloin lämpö tehtiin keskitetysti yhtiön omassa lämpövoimalassa, jonka polttoaineena toimi yleensä öljy, hiili, koksi tai puu. Myöhemmin alueellisia lämpölaitoksia on korvattu kaukolämmöllä, jonka ansiosta paikalliset päästöt on saatu paremmin kuriin. Nyt kuitenkin tuolloin rakennettujen putkien kunto alkaa olla huono, ja ne on joka tapauksessa uusittava. Putket ovat taloyhtiön omaisuutta ja siten myös niiden vastuulla.

”Taloyhtiöissä ei ehkä ymmärretä, miten suuri putkirikkojen ja vuotojen riski on. Suuret kustannukset vahingon sattuessa maksaa taloyhtiö silloin, kun vuoto tapahtuu taloyhtiön omassa verkossa”, putkihanketta hallinnoinut isännöitsijä Kirsi Paloheimo sanoo.

Lämmönjakeluun tarvittava laitteisto sijoitettiin kellaritiloihin. Helen hoiti liitosputkien rakentamisen talojen lämmönjakohuoneeseen asennetuille kaukolämpömittareille asti.

Lämmönjakeluun tarvittava laitteisto sijoitettiin kellaritiloihin. Helen hoiti liitosputkien rakentamisen talojen lämmönjakohuoneeseen asennetuille kaukolämpömittareille asti.

Valmista alle puolessa vuodessa

Raisiontien kaukolämpöremontti käynnistyi joulukuussa 2015, kun maakaivuutyöt aloitettiin. Vanhan, talosta taloon kulkeneen putkiverkoston korvaamiseksi kaivettiin uudet Helenin kaukolämmön runkoputket kulkemaan Raisiontien alle.

Valmista tuli huhtikuussa 2016. Toukokuun loppuun mennessä Helenin urakoitsijat hoitivat vielä auki kaivetun tien uudelleen asfaltoinnin ja reunakivetyksien korjaamisen.

Kadun alla kulkevista Helenin kaukolämmön runkoputkista vedettiin liittymisputket kuhunkin taloon. Lämmönjakeluun tarvittava laitteisto sijoitettiin kellaritiloihin, tyypillisesti pyörävarasto tai sen osa muutettiin lämmönjakohuoneeksi. Helen hoiti liitosputkien rakentamisen talojen lämmönjakohuoneeseen aseenetuille kaukolämpömittareille asti.

”Olen ollut todella tyytyväinen yhteistyöhön Helenin kanssa”, Paloheimo hehkuttaa. ”Projekti on sujunut niin hyvin, koska Helenillä ja muilla yhteistyötahoilla on ollut todella tehokkaita ja ammattitaitoisia asiantuntijoita.”

Tarpeeksi tietoa hallitukselle ja asukkaille

Kirsi Paloheimo korostaa, miten tärkeää on myös tiedottaa kaukolämpöremontista riittävästi. Remontin aloittamisesta päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

”Taloyhtiöiden hallitukset ja osakkaat tarvitsevat asiantuntevaa tietoa päätöksen ja suunnitelmien tekemiseen. Asukkaita kiinnostaa tietenkin projektin aikataulu ja eteneminen”, Paloheimo sanoo.

Helen toimitti kaukolämpöliittymän uusimisesta kattavan tietopaketin isännöitsijän tueksi. Isännöitsijän täytyy tietää laajasti, mitä kaikkea remontti tarkoittaa kiinteistönhuollon näkökulmasta.

”Sain Helenistä kaikki tarvitsemani ohjeet ja tiedot, myös hintahaarukan ja perustelut eri vaihtoehdoille. Projekti on ollut tosi mielenkiintoinen, olen oppinut paljon uutta.”

Kustannukset eivät ole suuret, jos vertaa linjasaneerauksen kuluihin. Raisiontiellä remontti maksoi noin 100 000 euroa per taloyhtiö. Yhtiöiden omistama Isännöintitoimisto Raisiontien Lämpö hoiti kiinteistön sisäpuolisten töiden suunnittelun kilpailuttamisen.

Huolto- ja ylläpitovastuu Helenille

Nyt kun uusi runkoputkisto on kaivettu kadun alle, Raisiontien kaikille taloille pystytään takaamaan toimitetun lämmön laatu. Jokaisen talon asukkaat saavat tasalaatuista lämmitystä ja lämmintä käyttövettä – kiitos Helen Oy:n verkon toimitusvarmuuden.

”Asukkailta on tullut paljon kiitosta, kun vesi ei ole enää liian kuumaa. Toisaalta muutamat aiemmin haaleana pysyneet rättipatterit kuumenevat nyt kunnolla. Vedenpaine uusissa runkoputkissa sekä oikein mitoitetut laitteistot ilmeisesti muuttivat asian”, Kirsi Paloheimo kertoo.

Vesivirta on säädetty huolella, virtaukset laskettiin ja suunniteltiin tarkkaan insinööritoimisto Renholmin ja sisäpuolisten töiden urakoitsijan, Uudenmaan Lämpötekniikan kanssa.

”Ensi syksynä, kun seuraava lämmityskausi alkaa, seuraamme ja mittaamme patteriverkoston toimivuutta asunnoissa.”

Raisiontien taloyhtiöiden saamat hyödyt kaukolämmön muutostyöstä

  • Jokaiseen taloon taataan tasalaatuinen kaukolämmitys.

  • Taloyhtiöt saavat kukin oman laskun todellisen lämmönkäytön mukaisesti.

  • Kaukolämpöputkiston huollon ja ylläpidon hoitaa Helen Oy.

  • Vahinkovastuu mahdollisesta vuodosta tai putkirikosta kaukolämpöputkissa ei ole enää taloyhtiöllä.

  • Käyttövesi on aina lämmintä, eikä myöskään liian kuumaa.

  • Talokohtaista energiankäyttöä (sähkö ja lämpö) voi seurata jopa tunnin tarkkuudella Helenin Sävel-palveluista.

Lue lisää aiheesta

Yritykset Lämpö