Artikkeli / 19.12.2016

Energia­tehokas kiinteistö

Silloin kun kiinteistössä tehdään remonttia, kannattaa samassa yhteydessä miettiä myös energiatehokkuuden parantamista. Tärkeää on myös, että talotekniikkaa huolletaan säännöllisesti ja että sitä käytetään oikein.
Teksti: Matti Välimäki Kuvat: Juuso Paloniemi

 

Jarmo Rantamäki on toiminut yrittäjänä ja isännöitsijänä liki kolmekymmentä vuotta. Hänen yhtiönsä isännöi 110 eri elinkaaren vaiheessa olevaa arvokiinteistöä Helsingin keskustassa. Rantamäen mukaan isännöitsijä auttaa taloyhtiöitä tekemään päätöksiä, jotka johtavat viihtyisämpään, turvallisempaan ja sujuvampaan asumiseen.

”Isännöitsijän fokus on paitsi tässä päivässä, myös tulevaisuudessa. Hän huolehtii osaltaan siitä, että kiinteistön arvo säilyy ja kehittyy.”

Taloyhtiöissä asioita saatetaan tarkastella myös hieman toisista lähtökohdista: ”Taloyhtiöissä on paljon fiksuja ihmisiä, jotka pystyvät tarkastelemaan laajoja asiakokonaisuuksia. Mutta sitten on myös heitä, jotka takertuvat joskus hieman liikaa yksityiskohtiin.”

Rantamäen mukaan isännöitsijältä vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Hänen on kyettävä esimerkiksi perustelemaan, miten jokin kalliilta tuntuva investointi maksaa itsensä ajan myötä takaisin.

Jarmo Rantamäen kollega Jatta Vikström mainitsee, että koko isännöintialalla on alettu korostaa hyvän viestinnän merkitystä. Viestinnän käytännön apuvälineiksi ovat nousseet myös erilaiset taloyhtiöille räätälöidyt sähköiset palvelualustat.

”Suunnitelmista ja hankkeista on esimerkiksi erittäin tärkeää tiedottaa ajoissa. Samalla on koko ajan muistettava, että tietoa on nykyään tarjolla eri lähteistä valtava määrä. Isännöitsijän on osattava valita oikea ja olennainen tieto”, Vikström miettii.

Isännöitsijän rooli korostuu erilaisten projektien ja investointien alkuvaiheissa, kun hankesuunnitelmia laaditaan.

”Isännöitsijä pyrkii löytämään taloyhtiön tueksi parhaat mahdolliset asiantuntijat ja yhteistyökumppanit. Sen jälkeen isännöitsijän rooli painottuu hankkeen projektijohtamiseen. Isännöitsijän tehtävä on varmistaa hankekokonaisuuden onnistuminen.”

Sähkönhankinnassa joustava malli

Jarmo Rantamäki Oy on valinnut energia-asioissa kumppanikseen Helenin.

”Sähkönhankinnassa olemme sopineet joustavan mallin, missä taloyhtiöt voivat valita esimerkiksi sertifioidun vesi- tai tuulisähkön. Mallia suunniteltiin yhdessä niin, että se palvelee eri taloyhtiöiden tarpeita”, Sari Korteniemi Helenin sähkönmyynnistä kertoo.

Jarmo Rantamäki Oy:n isännöimissä kohteissa seurataan myös tarkasti energiankulutusta ja etsitään näin säästö- ja tehostamiskohteita.

”Meillä on käytössä oma seurantajärjestelmämme ja tämän rinnalla myös Helenin Sävel plus -palvelu. Voimme tehdä Sävel plussan avulla esimerkiksi varmistustsekkauksia”, Rantamäki kertoo.

Hän huomauttaa, että aina kun taloyhtiöissä remontoidaan, niin kannattaa miettiä, että voisiko samalla tehdä jotain myös energiatehokkuuden parantamiseksi.

”Kun talossa tehdään julkisivuremonttia, niin samalla on järkevää investoida myös riittäviin lisäeristeisiin ja kunnollisiin lämpölaseihin ja -oviin.”

Ja jos vaikkapa taloyhtiön saunassa tehdään remonttia, niin on hyvä muistaa, että vähän vettä kuluttavien suihkujen avulla päästään jo vuositasolla huomattaviin säästöihin.

Ilmastointilaitteissa suuri säästöpotentiaali

Energiatehokkuuden parantaminen ei suinkaan aina tarkoita investointeja. Jarmo Rantamäki arvioi, että heidän isännöimissään kohteissa suurin energiansäästöpotentiaali on kiinteistöjen koneellisessa ilmanvaihdossa.

”On olennaisen tärkeää, että ilmastointilaitteet puhdistetaan, huolletaan ja säädetään säännöllisin väliajoin”, hän korostaa.

Varsin paljon sähköä saattaa kuluttaa myös lumen ja jään sulattamiseen tarkoitettu räystäiden saattolämmitysjärjestelmä. Lämmittimiä on asennettu viime vuosina moniin taloyhtiöihin; ideana on välttää katolta putoavien lumikuormien aiheuttamat vaaratilanteet.

”Lämmittimien automatiikka pitää niin ikään säätää toimimaan optimaalisesti. Voi jopa olla, että laitteita kannattaisi käyttää joskus vain käsiohjauksella.”

Oleellisen tärkeää on myös lämmitysverkoston perussäätö: ”Kun yli- ja alilämpötilat tasaantuvat, niin asumismukavuus paranee ja energiaa säästyy. Ikkunoita ei tarvitse pitää auki sen takia, että asunnossa on liian kuuma.”

Jarmo Rantamäki Oy:n kumppani energia-asioissa on Helen Oy. Yhtiön isännöimissä kohteissa seurataan myös tarkasti energiankulutusta ja etsitään näin säästö- ja tehostamiskohteita.

Jarmo Rantamäki Oy:n kumppani energia-asioissa on Helen Oy. Yhtiön isännöimissä kohteissa seurataan myös tarkasti energiankulutusta ja etsitään näin säästö- ja tehostamiskohteita.

Asumismukavuudesta ei kannata tinkiä

Myös Helenin Roland Westerberg muistuttaa, että energiaa ei kannata säästää tinkimällä asumismukavuudesta tai turvallisuudesta. Hän mainitsee esimerkkinä kantakaupungin kerrostalojen varsin ahtaat sisäpihat ja ajorampit.

”Joskus pieniltä sisäpihoilta on hyvin vaikeaa poistaa lunta ja jäätä. Kulkuväyliin kannattaa piharemonttien yhteydessä miettiä kaukolämpöä hyödyntävän sulanapitojärjestelmän asentamista”, Westerberg vinkkaa.

Rantamäki muistuttaa myös ammattitaitoisten huoltomiehen roolista ‒ ja löytyypä keskustan alueelta vielä jonkin verran perinteisiä talonmiehiäkin.

”Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia siitä, että huolto-ohjelmat ovat ajan tasalla. Mutta huoltomiehen vastuulla on, että asiat toteutuvat suunnitelmien mukaan. Häneltä vaaditaan oikeaa ymmärrystä, asennetta, tarkkuutta ja täsmällisyyttä.”

”Huoltomiehissä ja huoltoyhtiöissä on eroja”, Rantamäki huomauttaa.

Kiinnostusta kaukojäähdytykseen

Jarmo Rantamäki Oy:n kiinteistöt käyttävät kaukolämpöä. Eräissä kohteissa asukkaat ovat olleet alustavasti kiinnostuneita myös kaukojäähdytyksestä.

Westerberg muistuttaa, että taloyhtiön kannattaa rakentaa varaus jäähdytykselle putkiremontin yhteydessä, vaikka jäähdytykseen ei heti liittyisikään.

”Kaukojäähdytys on huoleton ja pitkäikäinen valinta, joka nostaa osaltaan taloyhtiön arvoa. Se on myös hyvä sijoitus oman kodin viihtyisyyteen”

Asuminen on voimakkaassa murroksessa. Monet kerrostalot ovat tulleet peruskorjausikään, remontteja on tehty paljon myös Helsingin kantakaupungissa. Toisaalta esimerkiksi väestön ikääntyminen asettaa asumiselle aivan uudenlaisia haasteita.

Jarmo Rantamäki Oy on alkanut aktiivisesti selvittää, minkälaisia toiveita ja omia kehitysideoita sen isännöimien kiinteistöjen osakkailla ja asukkailla on.

Rantamäki huomauttaa, että toiveiden kartoittaminen voi auttaa isännöintitoimistoa luomaan myös asumisen lisäarvopalveluja.

”Ehkäpä isännöintitoimiston kautta voisi tilata tulevaisuudessa esimerkiksi nikkarointiapua asukkaiden omiin pieniin remontteihin. Tai ehkäpä ikäihminen voisi löytää isännöitsijätoimiston kautta avustajan kauppareissulle”, Jarmo Rantamäki visioi.

Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy

  • Asiakasyhtiöitä: 110
  • Asukkaita: noin 9 900
  • Sähkön kulutus: noin 5 000 MWh
  • Kaukolämmön kulutus: noin 55 000 MWh
  • Yhtiön perustamisvuosi: 1991