Artikkeli / 8.2.2023

Sähkösopimusten hintamuutokset – miten, milloin ja miksi?

Miksi sähkösopimusten hinta ei laske heti, kun sähkön hinta laskee sähkömarkkinoilla? Mikä sähkösopimusten hintamuutoksiin vaikuttaa? Millaisten sopimusten hinnat muuttuvat nopeasti, mitkä taas hitaasti? Koostimme infopaketin sähkösopimusten hintamuutoksista – lue ja opi mitkä tekijät vaikuttavat hintoihin.

Mikä sähkön hintaan vaikuttaa?

Sähkön hinta muodostuu sähkönkulutuksesi ohella kolmesta tekijästä: sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja sähköverosta. Näistä sähköenergian hinta on ainut, jonka pystyt kilpailuttamaan tarjolla olevien sähkösopimusten puitteissa.

Sähkösopimusten sähköenergian hinnan eli myyntihinnan määrittelee sähkönmyyjä, kuten Helen. Hintaan vaikuttaa useat tekijät, kuten hankintakustannukset, sähkön alkuperä ja yleinen markkinatilanne. Lisäksi vaikutusta hintaan on myös säällä, sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainolla, maailman taloustilanteella sekä raaka-aineiden hinnoilla.

Sähkön hinta on ollut rajussa muutoksessa vuoden 2022 aikana, minkä seurauksena sähkösopimusten hinnat nousivat markkinoilla. Puolestaan tammi-helmikuussa 2023 sähkön markkinahinta on laskenut. Syitä hinnan laskulle on useita, mutta päävaikutus on ollut talven lauhalla säällä, tuotetun sähkön riittävyydellä sekä Olkiluoto 3:n todennäköisellä kaupallisella käyttöönotolla maaliskuussa 2023.

Sähkön hinnan muutokset näkyvät sähkösopimuksissa hieman eri aikaan – toisissa sopimuksissa heti ja joissain vasta viiveellä. Milloin ja miten sähkösopimusten hinnat siis muuttuvat?

Nopeasti hintoihin reagoivissa sähkösopimuksissa hinta muuttuu heti

Nopeasti hintoihin reagoivissa sähkösopimuksissa, kuten Pörssisähkö-sopimuksessa, sähköpörssissä noussut energiahinta astuu voimaan heti. Tämä johtuu siitä, että Pörssisähkö-sopimuksen energiahinta seuraa sähköpörssin kulloistakin voimassa olevaa markkinahintaa tunneittain, joten energiahinta on aina kulloisenkin markkinahinnan mukainen. Vastaavasti Pörssisähkö-sopimuksen energiahinta myös laskee nopeasti sähköpörssin markkinahinnan mukaisesti silloin, kun hinnat ovat laskussa. Lisätietoa Pörssisähkön hinnan muodostumisesta löydät täältä.

Hitaasti hintoihin reagoivien sopimusten hintamuutokset näkyvät viiveellä

Hitaasti hintoihin reagoivissa sähkösopimuksissa, kuten toistaiseksi voimassa olevissa ja kiinteähintaisissa määräaikaisissa sähkösopimuksissa, hinnanmuutokset näkyvät viiveellä energiahinnan muuttuessa sähkömarkkinoilla. Viive ja hinnan vaihtelut riippuvat sähkösopimustyypistä.

Toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset hinnoitellaan määräaikaisia sopimuksia lyhytjänteisemmin. Sähkönmyyjät ostavat johdannaismarkkinoilta sähkön etukäteen, ja samalla sähkön hinta suojataan tietylle tulevaisuuden aikajaksolle. Äkilliset hinnanmuutokset sähkömarkkinoilla näkyvät toistaiseksi voimassa olevissa sähkösopimuksissa viiveellä, koska sähkön hinta on sähkönmyyjän toimesta suojattu kuukausia etukäteen. Vastaavasti hintojen laskiessa toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hinnat laskevat viiveellä, koska sähkön hinnalle on määritelty tietty hinta suojauksen kautta etukäteen. Sähkönmyyjän on ilmoitettava sähkön hinnan muutoksesta Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjausten mukaisesti vähintään kuukautta ennen uuden hinnan voimaantuloa.

Kiinteähintaisen määräaikaisen sähkösopimuksen tapauksessa sopimuksen energiahinta määräytyy sähkön johdannaiskaupassa myytävien futuurihintojen mukaisesti. Sähkönmyyjä suojaa sähkön asiakkaan tilauksen mukaisesti tietyllä hinnalla koko sähkösopimuksen sopimuskaudelle. Tämä kauppa ja hinta sitovat sekä sähkönmyyjää että asiakasta, sillä vaikka hinta muuttuu johdannaiskaupoissa, asiakkaan ja sähkönmyyjän välille tehdyn sopimuksen hinta pysyy muuttumattomana koko sopimuskauden.

Seuraa omaa energiankäyttöäsi Oma Helenissä

Oma Helen -sovellus palvelee sinua ympäri vuorokauden juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Sovelluksessa hoidat helposti sopimustasi koskevan asioinnin, ja seuraat energiankäyttöäsi ja -tuotantoasi jopa tuntitasolla.

Tutustu Oma Heleniin

Helenin sähkösopimukset