Blogi / 19.12.2016

Mitä YVAssa tutkitaan?

YVA-ohjelmaa esiteltiin 14. maaliskuuta keskustelutilaisuudessa Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa.

Teksti: Minna Näsman

Tilaisuuden yleisö oli perehtynyt YVA-ohjelmaan ja kysymyksiä esitettiin paljon. Osa kysymyksistä oli sen kaltaisia, että niiden käsittely sijoittuu YVAn ulkopuolelle. YVAssa selvitetään vain niistä  toimenpiteistä aiheutuvat vaikutukset, joita hankkeessa suunnitellaan toteutettaviksi.

Mitä YVAssa tutkitaan?

Suurin osa kysymyksistä koski näitä toimenpiteitä hyvinkin tarkasti. Vuosaaren uuden voimalaitoksen suunnitelmia esitellyt johtaja Markku Saukkonen sai selittää, montako laivaa suunniteltuun pistolaituriin Vuosaaressa mahtuu kerralla (2), mikseivät polttoainesiilot voi olla kokonaan maan alla (paine meren pinnan tason alla tekee rakenteista kalliita), voisivatko biopolttoainevarastot olla kokonaan muualla kuin voimalaitostontilla Helsingissä (osittain joka tapauksessa tulevatkin olemaan), mistä biopolttoaineen ajatellaan tulevan (pääasiassa Suomesta, Baltiasta ja Venäjältä), sekä ovatko havainnekuvassa olevat levyt aurinkopaneeleita.

Olivathan ne. Tarkkasilmäistä yleisöä.

Valtuuston aito valintatilanne

Johtaja Ari Laine esitteli YVAssa olevan vaihtoehdon kaksi: biopolttoaineiden osuuden nostamisen 40 prosenttiin Hanasaaressa ja Salmisaaressa. Hän korosti kakkosvaihtoehdon olevan tasavertainen selvitettävän ykkösvaihtoehdon kanssa. Valtuustolla on vuonna 2015 edessään aito valintatilanne.

Laineelta kysyttiin, voitaisiinko polttoainetta kuljettaa tunnelissa voimalaitosten välillä (mielenkiintoinen idea, turvallisuussyistä todennäköisesti vaikea) ja tulevatko polttoaineet täyttämään kestävyyskriteerit myös niiden kiristyessä (EU:ssa tapahtuu paljon siinä asiassa juuri nyt).

Mitä YVAssa tutkitaan?

YVA-konsulttina toimivan Rambollin johtava asiantuntija Joonas Hokkanen kertoi, mitä he tutkivat nyt ja kevään aikana. Hän kertoi virtausmallinnuksista pistolaiturin läheisyydessä, melumallinnuksista uuden voimalaitoksen ja tunnelin rakentamis- ja käyttöaikana sekä luontoselvityksistä, joita tullaan tekemään niin kasvi- kuin eläinkunnan parissa.

 

Sari Väätäjä

Palautteet oikeisiin osoitteisiin

Tilaisuuden lopuksi arkkitehti Antti Varkemaa esitteli Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavan muutokseen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Siihen liittyvät kommentit tulee lähettää Kaupunkisuunnitteluvirastoon.

YVAsta voi esittää mielipiteitään Uudenmaan ELY-keskukselle, joka skannaa ne ja laittaa esille verkkoon oman lausuntonsa yhteydessä. Mielipiteiden esittämiseen on aikaa 25.4. asti. Siitä kuukauden kuluessa saamme kuulla, mitä mieltä yhteysviranomainen on YVA-ohjelmasta ja siinä kuvattujen selvitysten riittävyydestä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus