Blogi / 19.12.2016

Energiaälykästä pääkaupunkiseutua johdonmukaisella politiikalla

Sitra julkaisi tänään Energiaälykäs pääkaupunkiseutu -raportin. Raportissa ennustetaan pääkaupunkiseudun hiilidioksidipäästöjen kehitystä eri skenaarioissa vuoteen 2050 asti. Lisäksi siinä esitellään toimenpiteitä, joilla voidaan edetä kohti vähäpäästöistä pääkaupunkiseutua.

Teksti: Maiju Westergren

Toimenpiteitä kerättiin useissa työpajoissa ja myös meillä oli mahdollisuus osallistua kahteen työpajaan.

Uutta liiketoimintaa cleantechistä?

Raportin alkuosassa kysytään aiheellisesti, miksi panostetaan alueelliseen ilmastotyöhön, kun on jo olemassa EU-tason yhteinen tavoite. Sitran tavoitteena on, että näin voidaan luoda edellytyksiä cleantech-liiketoiminnan kehittymiselle, luodaan uutta liiketoimintaa ja parannetaan työllisyyttä.

Energiayhtiön näkökulmasta asia ei ole aivan näin suoraviivainen. Mekin haluamme tehdä kannattavaa cleantech-liiketoimintaa ja mielenkiintoisimmat toimenpiteet Sitran raportissa liittyvätkin meidän näkökulmastamme asiakaspään ratkaisuihin, energian älykkääseen käyttöön ja energian varastointiin. Näissä on myös raportin mukaan iso potentiaali – ne ovat erittäin kustannustehokkaita eli tuottavat päästövähennyksiä ja rahallisia säästöjä niin asiakkaalle kuin tuottajallekin.

Energiantuotantoon liittyvät toimenpiteet, kuten kivihiilen korvaaminen uusiutuvilla tai kaukolämmityksen korvaaminen lämpöpumpuilla suurissa kiinteistöissä, taas maksavat energiayhtiöille ilman, että niistä syntyy päästöjen vähenemistä enempää hyötyä yhtiöille. Tekniikkahyödyn keräävät laitetoimittajat ja polttoainehyödyn (fossiilisista puuenergiaan) saa maaseudun elinkeino ja työllisyys.

Entä kustannustehokkuus?

Jos pääkaupunkiseudulla halutaan kiristää hiilidioksidivyötä nopeammin kuin on eurooppalaisittain päätetty, korostuu muiden ohjauskeinojen kuin päästökaupan merkitys. Päästökauppa ohjaa investoinnit sinne missä ne on edullisinta tehdä, ja koska meillä ne on jo tehty (tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto, joka meillä arkipäivää, mutta Keski-Euroopassa vielä lapsenkengissä), niin seuraava vaihe on siirtyä kalliimpiin ratkaisuihin.

Sitran raportissa esitettyjen laajamittaiseen energiantuotantoon liittyvien toimenpiteiden kustannustehokkuus on raportinkin mukaan hyvin heikko. Toimenpiteillä on kyllä merkittävä päästövähennyspotentiaali, mutta kustannukset ovat erittäin suuret verrattuna saavutettavissa oleviin päästövähenemiin.

Raportissa ehdotetaan myös fossiilisten polttoaineiden verojen korotusta. Tämä olisi huono ratkaisu, sillä se johtaisi kaukolämmön kilpailukyvyn merkittävään heikkenemiseen ja sitä kautta vaikeuttaisi energiayritysten mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi päästöjen vähentämiseen liittyviä hankkeita.

Vaikkei asiaa Sitran raportissa aivan suoraan sanota, niin tarvitsemme johdonmukaista energiapolitiikkaa. Niin kauan kuin vero- ja tukipolitiikassa poukkoillaan ja säntäillään, eivät hiilen käyttäjät uskalla siirtyä kalliimpiin biopolttoaineisiin. Johdonmukainen energiapolitiikka on kaikkien etu.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus