Blogi / 21.2.2017

Helenin lämpöpumppulaitos on valmiudessa kysyntäjoustoon sähkön huippukulutustilanteissa

Suomen suurin lämpöpumppulaitos on valittu osaksi kansallista tehoreservijärjestelmää – Helen osallistuu koko Suomen sähkön riittävyyden turvaamiseen Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen avulla.

Teksti: Timo Arponen

Energiavirasto on tuoreella päätöksellään hyväksynyt Helenin Sörnäisissä sijaitsevan Katri Valan lämpöpumppulaitoksen tehoreserviin tulevalle kolmivuotiskaudelle sähkönkulutuksen joustoon kykenevänä laitoksena.

Helen osallistuu näin jatkossa osana tehoreserviä Suomen sähkön riittävyyden turvaamiseen vähentämällä lämpöpumppulaitoksen sähkönkulutusta poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa tehoreserviä tarvitaan.

Mikä on tehoreservijärjestelmä?

Tehoreservijärjestelmällä varmistetaan sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä tasapainoa. Tehoreservissä olevat laitokset tai kulutuskohteet aktivoidaan, mikäli markkinaehtoinen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Energiavirasto määrittää tavoiteltavan tarpeen ja vastaa tehoreservin hankinnan julkisesta kilpailutuksesta. Tehoreservijärjestelmään voi kuulua voimalaitoksia ja kulutusjoustoon kykeneviä kulutuskohteita. Nyt kilpailutetun kauden 1.7.2017 – 30.6.2020 tavoitteena oli yhteensä noin 600 megawatin (MW) tehoreservi. Jätettyjen tarjousten ja kokonaisharkinnan perusteella Energiavirasto päätyi 20.2.2017 päätöksessään yhteensä 729 MW:n tehoreserviin.

Kulutusjoustokohteen tulee talvikuukausina (joulukuun alusta helmikuun loppuun) kyetä vähintään 10 MW:n sähkönsäästöön kymmenessä minuutissa. Kulutusjoustokohteet kykenevät nopeampaan reagointiin kuin käynnistettävät voimalaitokset.

Osana Energiaviraston päätöstä tehoreservijärjestelmään hyväksyttiin 12 megawattia Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitoksen sähkönkulutusta.

Katri Valan lämpöpumppulaitoksesta

Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos on ollut jo kymmenen vuotta oleellinen osa Helenin lämmön ja jäähdytyksen tuotantoa. Laitoksella päästiin viime vuonna uuteen  tuotantoennätykseen ja sillä tuotettiin jo 7 prosenttia Helsingin kaukolämmöstä.

Lämpöpumpuilla saadaan talteen merkittävä määrä hukkalämpöjä. Suuret lämpöpumput ovat kuitenkin suuren tehonsa takia merkittäviä sähkönkuluttajia, vaikka sähköä tarvitaankin vain noin kolmasosa tuotettuun lämpöön nähden. Siksi isot lämpöpumput pystyvät osallistumaan nopeaan ja hallittuun joustoon osana Helenin energiajärjestelmää ja vaadittuun merkittävään sähkönkulutuksen vähentämiseen viranomaisten edellyttämässä ajassa.

Helsinkiläiset voivat luottaa lämmön riittämiseen

Helsinkiläisten ei tarvitse olla huolissaan lämmön tai jäähdytyksen riittävyydestä. Helenin energiajärjestelmä on mitoitettu niin, että lämmöntuotanto riittää myös poikkeustapauksissa, vaikka suurikin tuotantolaitos olisi tilapäisesti pois käytöstä. Katri Valan lämpöpumppulaitosta korvaamaan voidaan käynnistää korvaavia lämmöntuotantotapoja, viime kädessä erillisiä lämpökeskuksia. Jäähdytyksen tarvekin on talvisin pienempää, joten Katri Valan laitoksen tuottama jäähdytyskin pystytään kattamaan hyvin vapaajäähdytyksen eli kylmän meriveden avulla.

Helenin monimuotoinen tuotanto tarjoaa erilaisia tuotantotapoja ja koordinoidun energiajärjestelmän ohjauksen ja siten mahdollistaa myös lämpöpumppujen osallistumisen kulutusjoustoon ja tehoreserviin.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö