Blogi / 25.9.2018

Jätevoimalan lämpöä myös Helsinkiin?

Vantaan Energia selvittää mahdollisuuksia laajentaa jätevoimalaansa Långmossabergenissä ja lupaa siellä tuotettua kaukolämpöä riittävän myös Helsinkiin.

Teksti: Maiju Westergren

Kasvavasta kierrätyksestä huolimatta tuotamme pääkaupunkiseudulla edelleen paljon jätettä, jota ei voi tai ei ole kustannustehokasta kierrättää. Tämä jäte päätyy poltettavaksi Vantaan Energian jätevoimalaan Långmossabergeniin. Jätteen energiasisältö hyödynnetään tekemällä siitä sähköä ja lämpöä. Jo puolet vantaalaisten kaukolämmöstä tehdään jätteillä.

Viime viikolla Vantaan Energia ilmoitti, että he selvittävät mahdollisuuksia laajentaa voimalaitosta, sillä näköpiirissä on, että poltettavan jätteen määrä kasvaa. Samalla kun tuotantoa laajennetaan, Vantaan Energia tarjoaa mahdollisuutta tuottaa lämpöä myös Helsingin tarpeeseen.

Olemme asettaneet tavoitteeksi lopettaa kivihiilen energiakäytön noin 2030-luvun puolessa välissä. Tämä tavoite aikaistuu, mikäli hallituksen esitys kivihiilen energiakäytön kieltämisestä 1.5.2029 astuu voimaan. Kivihiilen lopettamisen aikaistaminen on meille nimenomaan aikatauluhaaste. Tarvitsemme monenlaisia isoja ja pieniä ratkaisuja seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ison mittakaavan ratkaisu on korvata kivihiili biopolttoaineilla, ja tähän liittyvää ympäristöluvitusta teemme parhaillaan kolmen lämpölaitoksen osalta.

Jätevoimalan lämpö sopisi Helenin tuotantopalettiin

Otamme ilolla vastaan Vantaan Energian tarjouksen tulla mukaan Långmossabergenin laitoksen laajennushankkeeseen.

Toistaiseksi Helenillä on ollut mahdollisuus ostaa Vantaalla tuotettua kaukolämpöä pääsääntöisesti kesäkuukausina, kun sitä siellä tuotetaan yli oman tarpeen. Jätettä syntyy melko tasaisesti ympäri vuoden, jolloin myös lämmöntuotantoa pystytään tekemään tasaisesti ympäri vuoden. Laajennuksen myötä tuleva uusi lämpöteho sopisi hyvin Helenin tuotantopalettiin erityisesti talviaikaan ja siten osaltaan vähentäisi tarvittavien korvausinvestointien määrää.

Lue lisää aiheesta

Lämpö