Blogi / 5.9.2019

Monta sähkövarastokokemusta rikkaampana tositoimiin

Kaksituhatta täyttä lataus-purku-sykliä. Kymmeniä testattuja ajo-ohjelmia, säätökäyriä ja parametreja. Useita vaihdettuja osia. Miljoonia hiukkasia pyyhittyä pölyä. Yli 1 GWh ladattua energiaa. Tätä ja paljon muuta on mahtunut Suvilahden sähkövaraston kolmeen ensimmäiseen vuoteen tositoimissa.

Teksti: Kristiina Siilin

Suvilahden sähkövarasto, joka valmistuessaan oli Pohjoismaiden suurin, pääsi näyttämään kyntensä ja osoittamaan paikkansa osana tutkimushanketta, jossa sähkövarasto taipui Fingridin ja Helen Sähköverkon tarpeisiin ja toiveisiin verkon tasapainon ylläpitämiseksi ja hallitsemiseksi.

Kolmen vuoden aikana tehtiin monia asioita. Saatiin vahvistus sähkövarastojen teknisille vaatimuksille osana taajuussäätöä. Testattiin Suvilahden aurinkovoimalan tuotannon tasoitusta sekä Hakaniemen metron kiihdytyshuippujen leikkaamista. Rakennettiin rajapinta sähkövaraston ulkopuoliselle ohjaukselle ja hyödynnettiin sitä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa yhteisessä tutkimushankkeessa. Osoitettiin sähkövaraston tuovan kustannussäästöä jakeluverkkoyhtiölle heidän välttäessään kantaverkkoyhtiölle maksettavia loistehomaksuja.

Nyt pääpaino on siirtymässä tutkimuksesta kaupalliseen toimintaan.

Uutta liiketoimintaa sähkövarastojen joustosta

Suvilahden sähkövarasto täydentää Helenin reservikaupankäyntiä osallistumalla sähköverkon taajuuden ylläpitoon normaalissa tilanteessa, eli tarjoamalla säätökykyään FCR-N (frequency containment reserve in normal operation) -markkinapaikalle.

Tutkimushankkeessa osoitettiin sähkövaraston rajallisen säätökyvyn olevan haastava hallittava tekijä. Liian tyhjäksi ajautuessaan Suvilahden sähkövarasto sammuttaa itsensä välttääkseen ylipurkautumista. Nyt jo tiedämme, että sähkövarasto ei yksinään pysty säätämään jatkuvasti ilman, että sen kapasiteetti loppuu jossain vaiheessa kesken.

Säätökyvyn toimitusvarmuutta on mahdollista parantaa yhdistämällä FCR-N-markkinapaikalle jätettävään tarjoukseen muutakin säätövoimaa, jolloin sähkövaraston puutteita pystytään paremmin kompensoimaan. Toinen vaihtoehto on lisätä ennustusta ja pyrkiä sen kautta ennakoimaan sähkövaraston käytettävyyttä taajuussäädössä.

Suvilahden rooli säilyy tuote- ja palvelukehityksen mahdollistajana

Syksyllä käynnistyvän kaupallisen toiminnan ohessa jatketaan ennustustyökalun kehittämistä sähkövarastojen käytettävyyden ennustamiseen osana EU-SysFlex-hanketta. Suvilahden sähkövarasto jatkaa siten uraa uurtavaa työtään tutkimusalustana kaupallisen toiminnan rinnalla. EU-SysFlex-hankkeessa tutkitaan myös loistehon markkinapaikan mahdollisuuksia, ja markkinan toiminnan demonstroimiseksi Suvilahden sähkövarastoa tullaan hyödyntämään yhtenä loistehon kompensointipalvelun tuottajana.

Operatiivisen toiminnan ja joustoliiketoiminnan rinnalla Suvilahden sähkövarastolla on tärkeä rooli Helenin tuote- ja palvelukehityksessä, missä kehitystä tehdään muun muassa analytiikan keinoin.

Ennustustyökalun kehitys on osa EU-SysFlex-hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimuksen No 773505 mukaisesti.

Lue lisää aiheesta

Älykkäät ratkaisut