Blogi / 16.1.2019

Kivihiilen käyttö loppuu Salmisaaressa, mitä tilalle?

Helen luopuu kivihiilestä: Hanasaaren yhteistuotantolaitos valmistaudutaan sulkemaan vuoden 2024 loppuun mennessä, mutta Salmisaaressa energiantuotanto jatkuu. Tutkimme juuri nyt parhaita vaihtoehtoja Salmisaaren hiilen korvaamiselle.

Teksti: Janne Rauhamäki

Joulun alla listasin koko joukon ratkaisuja, joilla Helen etenee kohti ilmastoneutraaliutta. Kuten jo tuossa tekstissä totesin, ei ole olemassa yhtä tapaa, joka ratkaisi kaiken, vaan tarvitsemme hyvän yhdistelmän eri keinoista. Tähän taas vaikuttaa pitkälti markkinoiden ja teknologian kehittyminen, toki myös aikataulu kivihiilestä luopumiseen, jota koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Hanasaaren voimalaitoksen osalta valmistaudumme laitoksen sulkemiseen, mutta Salmisaaressa energiantuotanto jatkuu – millä tavoin, sitä ei ole vielä päätetty. Alue tarvitaan energiantuotantoon myös tulevaisuudessa, se on selvä, sillä puolet Helsingin lämmöntarpeesta sijoittuu kantakaupungin alueelle.

Vaihtoehtoja Salmisaaressakin on useita, ja mm. näitä tutkitaan:

  • Biopolttoaineet. Salmisaaressa on jo pellettilämpölaitos ja yhteistuotantovoimalaitoksessa poltetaan pellettiä kivihiilen rinnalla, selvitämme bioenergian lisäämismahdollisuuksia eri muodoissa, mm. pellettiä, biohiiltä ja haketta.
  • Hukkalämpöjen hyödyntäminen, lämpöpumput, konesalit jne.
  • Merivesilämpöpumput
  • Geoterminen lämpö
  • Maalämpö
  • Aurinkolämpö
  • Sähkökattilat
  • Energian varastointi

Lopullinen ratkaisu on todennäköisesti yhdistelmä osasta näitä, jolloin joidenkin osuus on suurempi, joidenkin pienempi. Kaikkia vaihtoehtoja täytyy selvittää ja harkita kunnolla ennen päätöksentekoa. Ratkaisut tehdään niin, että kaukolämpö säilyy hyvänä, ympäristöystävällisenä ja kilpailukykyisenä vaihtoehtona myös tulevaisuudessa.

Lisäksi on hyvä muistaa mahdollisuudet asiakkaiden kanssa yhdessä toteuttaviin energiaratkaisuihin sekä aina tärkeä energiatehokkuus: mitä tarkemmin ja järkevämmin energiaa käytetään, sitä vähemmän sitä täytyy tuottaa.

Kivihiilen korvaaminen Salmisaaressa onnistuu hyvin ja energiantuotanto alueella jatkuu. Lähitulevaisuus näyttää toteutettavat vaihtoehdot.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö