Blogi / 15.4.2020

Energiaa riittää koronan keskelläkin

Helsingin voimalaitokset toimivat normaalisti korona-aikanakin, ja asiakkaat saavat sähköä, lämpöä ja jäähdytystä poikkeusoloista huolimatta. Helen on varautunut myös epidemian laajentumiseen hyvin, jotta toiminnan jatkuminen voidaan varmasti turvata.

Teksti: Jarmo Hagström

Sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotanto jatkuu Helsingissä kuten ennenkin. Näin voimalaitospäällikön näkökulmasta katsottuna kaikki on sujunut jopa selvästi paremmin kuin aluksi pelkäsin. Päivitämme jatkuvasti toimintaohjeitamme, joilla varmistamme energian häiriöttömän jakelun asiakkaillemme. Henkilöstövahvuus voimalaitoksilla on ollut nyt koronaepidemian aikanakin lähes normaali.

Helenin voimalaitokset Hanasaaressa, Vuosaaressa ja Salmisaaressa ovat tuotannossa, eikä koronavirustilanne ole aiheuttanut häiriöitä niiden käyttöön. Olemme päivittäneet varautumissuunnitelmat ja priorisoineet työtehtävät. Nyt keskitymme vain olennaiseen ja aivan välttämättömään.

Voimalaitoksia ohjataan valvomoista. Siksi voimalaitoksen käytön kannalta valvomohenkilöstön tehtävät ovat kaikkein kriittisimmät, ja valvomohenkilökunnan pitäminen terveenä on ykkösprioriteettimme. Valvomot onkin eristetty muusta toiminnasta mahdollisimman hyvin, eikä muilla kuin valvomohenkilökunnalla ole niihin asiaa. Siivousta valvomoissa on luonnollisesti tehostettu. Ihmiset ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja rajoitustoimien tärkeyden.

Valvomonhoitaja Mikko Ahonen työskentelee Hanasaaren voimalaitoksen valvomossa.


Erillinen hissi, väistövalvomot ja minimimiehitykset

Pyrimme hoitamaan kaiken yhteydenpidon puhelimella ja sähköisesti, ja tämä sujuukin todella hienosti. Valvomon ulkopuolella työskennellessään valvomohenkilöstö pyrkii välttelemään muita työntekijöitä ja hoitaa vain pakolliset tarkastuskierrokset laitoksella. Salmisaaressa valvomohenkilökunnan käytössä on oma hissi.

Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksille on myös perustettu väistövalvomot, joista laitosta voidaan operoida. Sieltä operointia voivat hoitaa esimerkiksi ne, joiden perhepiirissä on flunssaa. Epidemian mahdollisesti aiheuttamaa henkilöstövähennystä varten on myös määritelty minimimiehitykset, joilla laitosta voidaan ajaa lyhytaikaisesti.

Onneksi mennään kesää kohti, sillä voimalaitosten tuotantotilanne helpottuu, kun lämmöntarve kaupungissa vähenee sään lämpenemisen myötä.

Vuoromestari Pekka Tykkä (vas.) ja valvomonhoitaja Harri Parkkinen (oik.) valvovat voimalaitoksen toimintaa Hanasaaressa.


Vuosihuoltotöissäkin vähennetään kontakteja

Voimalaitosten kunnossapitotyöt tehdään normaalisti, mutta ylimääräistä kanssakäymistä vältetään. Toistaiseksi tämä on sujunut erittäin hyvin. Työtehtäviä jaetaan enemmän sähköisesti ja palavereita pyritään pitämään etänä.

Hanasaaren voimalaitoksen vuosihuollon 2020 laajuutta supistetaan koronaepidemian vuoksi niin, että laitoksella huolletaan suunniteltuun vuosihuoltoaikaan vain kriittisimmät komponentit - muut vuosihuoltoon liittyvät toimenpiteet siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Vuosihuollossa tehdään kaikki ne työt, joilla varmistetaan seuraavan käyttökauden luotettava toiminta. Urakoitsijoiden määrä supistuu noin puoleen alkuperäisestä.

Vuosihuoltoon osallistuva henkilökunta on tarkoitus pitää mahdollisimman pienissä ryhmissä, jotka eivät ole tekemisissä keskenään. Urakoitsijoille hankitaan myös lisäparakkeja sosiaalitiloiksi, jotta he voivat toimia mahdollisimman paljon erillään muusta henkilökunnasta.

Muiden voimalaitosten osalta varaudutaan myös mahdolliseen vuosihuollon supistamiseen Hanasaaren mallin mukaisesti. Toistaiseksi odotamme vielä, miten koronatilanne kehittyy, ja päätöksiä Salmisaaren ja Vuosaaren vuosihuoltojen laajuudesta tehdään myöhemmin.

Tähän asti Helenin voimalaitoksilla siis kaikki kunnossa! Energiantuotanto sujuu hyvin. Toivomme kovasti, että viimeistään kesän aikana tilanne normalisoituu, jolloin sekä Helsingissä että muualla Suomessa pääsemme taas palaamaan normaaliin arkeen niin töissä kuin vapaa-ajalla.

Lue lisää aiheesta

Helen