Blogi / 13.1.2020

Tehokkaampi energiantuotanto, vähemmän päästöjä

Helen pyrkii energiantuotannossaan kohti hiilineutraaliutta. Muiden keinojen ohella energiatehokkuus on mainion yksinkertainen tapa vähentää esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja niistä syntyviä päästöjä. Kun sama määrä asiakkaiden tarvitsemaa sähköä ja lämpöä pystytään tuottamaan pienemmällä määrällä polttoainetta, vähenevät myös tuotannon päästöt. Ja siinä sivussa rahaakin säästyy.

Teksti: Melina Laine

Tuotannon energiatehokkuus ja sen kehittäminen on ollut Helenillä jo pitkään niin olennainen osa toimintaa, ettei sitä aina edes osata tunnistaa energiatehokkuudeksi. Mieleeni on jäänyt tapaus erään projektin valmistelusta muutaman vuoden takaa. Projektipäällikkö tuli pyytämään apuani, kun hänen piti eräässä tilaisuudessa kertoa, kuinka alkavassa projektissa on huomioitu energiatehokkuusasiat. Hieman tuskastuneena hän kertoi, ettei energiatehokkuutta ole erityisesti huomioitu projektin valmistelussa. Siispä aloimme käydä yhdessä läpi projektin suunnitelmia, jos sieltä vaikka löytyisi jotain energiatehokkuuteen viittaavaa. Lopulta totesimme, että energiatehokkuusasiat oli huomioitu toteutuksen jokaisessa vaiheessa ja osa-alueella. Sitä ei vain mielletty energiatehokkuudeksi. Tavoitteena oli ollut suunnitella mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti toimiva energiantuotantolaitos, ja energiatehokkuus oli syntynyt siinä sivussa.

Kymmeniä energiatehokkuustoimenpiteitä

Tuotannon energiatehokkuusasiat ovat olleet mielessä myös energiatehokkuuslain vaatimien suurten yritysten energiakatselmusten vuoksi. Raporttia varten keräsimme tiedot koko Helen-konsernin energian tuotannosta, kulutuksesta sekä toteutetuista ja suunnitelluista energiatehokkuustoimenpiteistä. Konserniin kuuluvat Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab sekä Helsingin Energiatunnelit Oy, eli aika monipuolinen kokonaisuus energiaa: energian tuotantoa Salmisaaren voimalaitoksen kivihiili- ja pellettikattiloilla, Esplanadin lämpöpumppulaitoksella ja Ahvenkosken vesivoimalla sekä energian kulutusta edellä mainittujen lisäksi Alppilan maanalaisella lämpökeskuksella, sähköasemilla ja toimistoissamme. Vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Voitiin todeta, että töitä on tehty paljon energiatehokkuuden parantamiseksi. Neljän vuoden aikana oli eri puolilla konsernia toteutettu kymmeniä energiatehokkuustoimenpiteitä (ja luulenpa usean toimenpiteen jääneen kokonaan raportoimatta aikaisemmin mainitsemastani syystä johtuen). Lisäksi monia lupaavia toimenpiteitä on odottamassa lisäselvityksiä.

Vuosaaren voimalaitoksen hyötysuhde 93%

Yrityksen energiakatselmukseen liittyen toteutettiin kohdekatselmus Vuosaaren B-voimalaitoksella. Katselmuksessa tarkasteltiin voimalaitoksen energiankäytön tehokkuutta nykytilanteessa sekä mahdollisuutta tehostaa energiantuotantoa ja -käyttöä. Maakaasua käyttävän kombivoimalaitoksen energiatehokkuus on jo nykytilanteessa hyvällä tasolla, hyötysuhteen ollessa parhaimmillaan 93 %. Tästä huolimatta kohdekatselmuksen yhteydessä löydettiin 9 toteuttamiskelpoista toimenpide-ehdotusta. Nämä ovat nyt tarkemmassa suunnittelussa, ja ensimmäiset toteutetaan tämän vuoden aikana. Toimenpiteiden koko vaihtelee hyvin pienistä ja helpoista, kuten paineilmajärjestelmän vuotojen korjaaminen, suuriin ja haastavampiin, kuten meriveden ja sisäisen jäähdytyskierron hukkalämpöjen hyödyntämiseen uusien lämpöpumppujen avulla.

Helen on mukana myös energiatehokkuussopimuksessa, joka velvoittaa energiatehokkuuden parantamiseen. Yksittäisten tuotantolaitosten lisäksi kehitämme myös koko energiajärjestelmämme tehokkuutta. Parhaillaan on toteutuksessa esimerkiksi Suomen suurin lämpövarasto sekä koko kaukolämpöverkon energiatehokkuuden parantaminen digitaalisella optimointijärjestelmällä, joiden ansiosta Helenin energiantuotannon päästöt tulevat vähenemään tulevaisuudessa merkittävästi.

Näiden jälkeenkin löytyy vielä parannettavaa, ja mielenkiintoista energiatehokkuustyötä riittää meillä varmasti jatkossakin!

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus