Blogi / 12.11.2020

Energiaverkkojen tulevaisuus on täynnä uusia mahdollisuuksia

Uutta voimaa -keskustelusarjassa avaamme näkökulmia energiatulevaisuuteen eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tulevaisuudentutkija Elina Hiltusen ja Helenin kehityshankkeista vastaavan Janne Rauhamäen kanssa keskustelemme energiaverkkojen tulevaisuudesta.

Helenin strategia ja liiketoiminnan suunnittelu pohjautuvat megatrendeihin, jotka vaikuttavat erityisesti omaan toimintaamme. Näitä ovat:

  • ilmastonmuutos
  • kaupungistuminen
  • uudet teknologiat
  • digitalisaatio

Olemme yhtä mieltä Elina Hiltusen kanssa siitä, että ilmastonmuutos on näistä selkeästi merkittävin, ja tämän haasteen ratkaisemiseen olemme Helenissäkin sitoutuneet. Tavoitteemme on olla hiilineutraali 2035, ja sen eteen teemme parhaillaan töitä monessa eri hankkeessa. Hiilineutraaliustavoitteemme on linjassa sekä Helsingin kaupungin että Suomen hallituksen kanssa.

Energia-alan tulevaisuuteen vaikuttavat myös, varsinkin globaalisti, väestön kasvu ja kaupungistuminen. Energiaa, erityisesti sähköä, tarvitaan yhä enemmän, kun toisaalta kuluttajien määrä lisääntyy ja toisaalta sähköä käyttävien prosessien määrä on myös kasvussa. Jopa lämmitys on sähköistymässä hiilineutraaliuden myötä; polttamalla tuotetun energian määrä vähenee vakaasti ja saamme uusia tapoja tuottaa hiilineutraalia lämpöä myös kaukolämmön osalta. Salmisaaren kivihiilen korvaamiseen etsimme ratkaisuja, jotka eivät perustu polttamiseen.

Keskustelussamme nousi esiin, päästöjen vähentämisen ja hiilineutraaliuden lisäksi, kiertotalous. Kun energialähteitä on rajallisesti, materiaaleja täytyy voida kierrättää. Kiertotaloudesta keskustellessamme pohdimme myös sitä, mitä tapahtuu yhtiöille, joiden toiminta perustuu fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseen; uusiutuminen on jossain muodossa pakollista, tai business kuivuu kokoon. Tämän voi nähdä myös mahdollisuutena - syntyy uutta liiketoimintaa ja uusia innovaatioita. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on pitkällä tähtäimellä kaikkien etu, myös taloudellisesti. Helen on osa tätä uudistumisketjua: fossiilisista siirrytään päästöttömään energiantuotantoon vaiheittain.

Itse näen merkittävänä alustatalouden, ja se nousikin usein esiin keskustelusarjamme eri osissa. Alustatalous luo mille tahansa bisnekselle aivan uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja. Parhaimmillaan se mahdollistaa energia-alalla kaikkien energiavirtojen täyden hyödyntämisen ja kierrätyksen mahdollisimman tehokkaasti. Myös Helenillä kaukolämpöverkkoa on avattu niin, että kuka tahansa pystyy myymään Helenille kaukolämpöä, kuten iso asiakkaamme Paulig tekee. Keräämme jäähdytyksen avulla talteen merkittävän määrän hukkalämpöjä kiinteistöistä, konesaleista ja kauppakeskuksista - kierrätystä tämäkin. Yksinkertaisimmillaan alustatalous voi mahdollistaa yksityishenkilöiden välisen energiakaupan, ilman välikäsiä, minulta sinulle.

Pohdinta tulevaisuuden energiamuodoista on aina kutkuttavaa, niin tässäkin keskustelussa Elina Hiltusen ja Janne Rauhamäen kanssa. Puhumme sähköistymisestä, aurinkoenergian hyödyntämisestä, vetytaloudesta, varastoinnista, natriumakuista ja tekoälystä. Kuuntele tai katso koko setti alla olevista linkeistä. Jatketaan hyvää keskustelua Twitterissä ja LinkedInissä!