Blogi / 9.12.2020

Helen päivittää hiilineutraalisuustavoitteensa

Olen innoissani, sillä Helen on juuri sitoutunut ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä asettamaan tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen, joka on linjassa Pariisin sopimuksen kanssa. Eikä vain linjassa vaan pyrimme siinä kunnianhimoisimpaan 1,5 asteen tavoitteeseen.

Teksti: Rauno Tolonen

Päästövähennystavoitteen tieteellisyyden varmistaa Science Based Target -organisaatio, joka on CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja Maailman luonnonsäätiön (WWF) yhteistyöelin.

Pariisin ilmastosopimuksen kanssa linjassa olevaan päästövähennystavoitteeseen sitoutuminen saattaa kuulostaa rohkealta ja haasteelliselta linjaukselta. Helenillä on kuitenkin jo käynnissä mittava investointiohjelma kivihiilen korvaamiseksi energiantuotannossa ja tavoite hiilineutraalista energiantuotannosta vuoteen 2035 mennessä.

Käytännössä asetamme Helenin nykyisen päästövähennystavoitteen ulkopuolisen tahon arvioitavaksi ja sen myötä olemme valmiita myös muuttamaan omaa tavoitettamme vastaamaan Pariisin sopimusta ja uusinta tieteellistä tietoa.

Päästölaskenta tulee perustumaan GHG-protokollaan eli CO2-päästöjen lisäksi huomioidaan myös muut kasvihuonekaasut, jotka lasketaan elinkaariperusteisesti. Tarkasteluun otetaan suorien piipunpääpäästöjen (scope 1) lisäksi toiminnasta syntyvät välilliset päästöt kuten kiinteistöjen ja liikkumisen (scope 2) sekä hankintojen päästöt (scope 3).

Arviointiprosessiin on varattu 24 kuukautta, mutta Helenin tavoitteena on saada hyväksyntä jo ensi vuoden aikana. Prosessin yksi keskeisimpiä kysymyksiä on se, miten biomassan energiankäytön päästöjä käsitellään tavoiteasetannassa.

Oma arvioni on se, että ainakin Helenin nykyisen kivihiilen korvaamiseen tähtäävän investointiohjelman ja hiilineutraalisuustavoitteen 2035 mukainen päästövähennysvauhti täyttää yhden tärkeimmistä 1,5 asteen tavoitteen kriteereistä. Päästöt nimittäin vähenevät vuoden 2019 tasosta reilut 5 % vuodessa vuoteen 2035 tasaisen vauhdin taulukolla! Itselleni ei kyllä tule heti yhtään muuta tämän kokoluokan yhtiötä mieleen, joka pystyisi samaan.

Toivon, että Helenin esimerkki rohkaisee myös muita suomalaisia energiayhtiötä mukaan Science Based Target -aloitteeseen. Muilta toimialoilta Suomella on jo ihan hyvä edustus eturivin toimijoita tässä joukossa.

Katso lista Science Based Target- aloitteessa mukana olevista yrityksistä

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus