Blogi / 2.6.2020

Kiinteistöt hiilineutraalin energiankäytön askelmilla: tietoisuudesta hiilikädenjäljen kasvattamiseen

Kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto Green Building Council Finland on julkaissut ammattimaisille kiinteistönomistajille tarkoitetun vähähiilisen energiankäytön askelmallin ja tarkastuslistan toiminnan kehittämisen avuksi.

Teksti: Pirjo Jantunen

Vähähiilisen energiankäytön tarkastuslista auttaa organisaatioita hahmottamaan oman toimintansa tason ja löytämään seuraavia toimenpiteitä, joilla viedä kiinteistöjään kohti hiilineutraalia energiankäyttöä.

Kiinteistönomistajalla on valta ja vastuu valita toimintaansa sopivimmat energiaratkaisut, mutta iso rooli on myös energiayhtiöillä ja muilla energiaratkaisujen tarjoajilla: jos vähäpäästöisiä ratkaisuja ei ole tarjolla, ei niitä voi valita.

Helen on kehittänyt omaa vähähiilisten energiaratkaisujen tarjoomaansa jo vuosia. Tavoitteenamme on vastata koko ajan kasvavaan hiilineutraalien palvelujen kysyntään, ja toisaalta kirittää asiakkaitamme valitsemaan uusia, yhä vähäpäästöisempiä palveluita.

Millä vähähiilisen energiankäytön askelmalla organisaatiosi on, ja millaisia energiapalveluita tarjoamme eri askelmilla oleville asiakkaillemme?

Kulutusta ja kustannuksia seuraava Tiedostaja

Tiedostajat seuraavat energiankulutustaan ja energiakustannuksiaan. Energianhankinnassa käytössä on huolettomat palvelut, kuten kaukolämpö ja kiinteähintainen sähkö. Tiedostaja on tehnyt hiljattain selvityksen energiatehokkuustoimenpiteistä, joista kannattavimmat on jo toteutettu ja myös seuraavat toimenpiteet on aikataulutettu.

Energiatehokkuuden tunteva Energiaosaaja

Energiaosaaja on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet energiankulutuksen pienentämiselle ja seuraa energiankäyttöään säännöllisesti. Energiaosaaja tuntee hankkimansa energian tuotantotavat ja ilmastopäästöt.   

Energiaosaaja käyttää helppoja päästövähennyskeinoja: kannattavimmat energiatehokkuustoimenpiteet toteutetaan vuosittain, ja osa ostetusta sähköstä on hiilineutraalia, esimerkiksi tuulivoimaa tai ydinvoimaa. Oman energiantuotannon mahdollisuudet on selvitetty ja ensimmäisten kiinteistöjen katoille on jo asennettu aurinkovoimalat.

Hiilineutraaliin energiaan siirtynyt Ilmastovaikuttaja

Ilmastovaikuttajalla on systemaattinen ote hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja tavoitteena onkin esimerkiksi hiilineutraali kiinteistöjen energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä kansainvälisen Net Zero Carbon Commitmentin mukaisesti.

Koska päästövähennyksille on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet, energianhankintaneuvotteluissa hiilidioksidipäästöt otetaan keskusteluun heti kättelyssä. Ilmastovaikuttajan kaikki mahdollinen ostoenergia on hiilineutraalia — Helsingissä tämä tarkoittaa 100 prosentin osuutta, kun asiakkaalla on mahdollisuus valita hiilineutraalin sähkön lisäksi myös hiilineutraali lämpö, esimerkiksi kiertolämpö. Jäähdytyksessä ei edes erikseen tarvitse valita hiilineutraalia tuotetta: kaikki myymämme jäähdytys on hiilineutraalia vuodesta 2020 alkaen!

Ilmastovaikuttaja ei tyydy vain ostamaan hiilineutraalia energiaa, vaan hän tuottaa sitä myös itse. Kiinteistökohtaiset uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet on hyödynnetty, joten useamman kiinteistön katolta löytyy aurinkovoimaloita ja pihalta maalämpökaivoja.

Hiilikädenjälkeään kasvattava Hiilineutraaliuden edelläkävijä  

Hiilineutraaliuden edelläkävijä vie eteenpäin niin kiinteistö- kuin energia-alaakin. Ilmastotavoitteiden toteutumisen seuranta on lähes reaaliaikaista ja integroitu osaksi organisaation johtamista. Hiilineutraaliuden edelläkävijä ei hanki energiayhtiöltä vain hyllytuotteita, vaan on yhteistyössä kehittämässä ja pilotoimassa uusia ratkaisuja, jotka kasvattavat toiminnan hiilikädenjälkeä. 

Edelläkävijälle ei riitä energiatuotteen hiilineutraalius, vaan tavoitteena on lisätä hiilineutraalia energiantuotantokapasiteettia. Harkinnassa on uudenlaiset energianhankintamallit, kuten tontin ulkopuoliseen energiantuotantokapasiteettiin investointi tai lisäisten ostomallien, kuten PPA:n hyödyntäminen. PPA eli Power Purchase Agreement tarkoittaa sopimusta, jossa asiakas ostaa tuotantolaitoksen, esimerkiksi tuuli- tai aurinkovoimalan, tuotannon.

Hiilineutraaliuden edelläkävijät auttavat ja haastavat energiayhtiöitä kehittämään uusia palveluita. Heille meillä ei ole vielä kaikkea valmiina, eihän kyse muuten olisikaan edelläkävijöistä. Kiinteistöalan hiilineutraaliuden edelläkävijät ovat mitä parhaimpia kumppaneita — yhteistyössä saamme kehitettyä yhä parempia energiaratkaisuja ja vietyä koko energia-alaa kohti uutta.

Lue lisää vähähiilisen energiankäytön askelmallista Green Building Councilin uutisesta

Lue lisää aiheesta

Yritykset Hiilineutraalisuus