Blogi / 31.1.2020

Hukkalämpö saadaan pian entistä paremmin hyödyksi Katri Valan lämpöpumppulaitoksella

Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitoksella tapahtuu. Maan alle rakennetaan uusi lämpöpumppu, ja jätevesijärjestelmä uudistetaan. Muutostyöt mahdollistavat entistä suuremman määrän uusiutuvan kaukolämmön tuottamista hukkaenergiasta. Kaukolämmön hiilijalanjälki ja päästöt pienenevät.

Teksti: Mikko Kaartinen

Katri Valan lämpöpumppulaitos Helsingissä on maailman suurin lämpöpumppulaitos, joka tuottaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä puhdistetusta jätevedestä. Puhdistettu jätevesi virtaa tunnelia pitkin Katri Valaan HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta, ja kun lämpö on otettu talteen, se jatkaa matkaansa eteenpäin.

Katri Valassa uusitaan tänä keväänä puhdistetun jäteveden järjestelmä, sekä aloitetaan uuden lämpöpumpun rakennustyöt. Erilaiset selvitykset aiheesta aloitettiin jo kaksi vuotta sitten, ja nyt on hienoa vihdoin aloittaa varsinainen rakentaminen: näin tekeminen alkaa konkretisoitua.

Miten hukkalämpö saadaan talteen jätevedestä?

Lämpöpumppulaitoksessa voidaan pian hyödyntää puhdistettua jätevettä keskimäärin 2 000 m3/h nykyistä enemmän. Määrä vastaa Mäkelänrinteen uima-altaiden yhteenlaskettua tilavuutta. Muutostyöt mahdollistavat nykyistä suuremman määrän uusiutuvan kaukolämmön tuottamista hukkaenergiasta.

Puhdistetusta jätevedestä saatava hukkalämmöntalteenotto tapahtuu Katri Valassa siten, että lämmönsiirtimissä puhdistetun jäteveden lämpö otetaan käyttöön ja ohjataan olemassa oleville lämpöpumpuille. Viilentynyt jätevesi ohjataan tällä hetkellä takaisin jäteveden purkutunneliin. Kun uusi rakennettava lämpöpumppu on valmis, osa viilentyneestä jätevedestä ohjataan suoraan uuden lämpöpumpun höyrystimelle. Tämä mahdollistaa paremman ja tehokkaamman hukkalämmön talteenoton.

Yhdestä pumpusta lämpöä 24 500 asunnolle

Rakennettavan lämpöpumpun kaukolämpöteho tulee olemaan 18 megawattia ja kaukojäähdytysteho 12 megawattia. Investointi lisää lämpöpumpuilla tuotettua kaukolämpöä noin 196 gigawattituntia vuodessa ja vähentää kivihiilen kulutusta noin 100 gigawattitunnilla.

Uuden lämpöpumpun tuottamalla energialla voi lämmittää peräti 24 500 kerrostalokaksiota ja koko Katri Valan tuotannolla 120 000 kerrostalokaksiota.

Samaan aikaan uuden lämpöpumppuprojektin kanssa toteutamme tehonkorotuksen yhdelle lämpöpumpulle. Tehonkorotuksessa lämpöpumpun sähkömoottori vaihdetaan isompaan, sekä oleelliset osat kuten vaihdelaatikko vaihdetaan. Tehtävillä toimenpiteillä saavutamme noin 1,5 megawatin lisätehon lämpöpumpulla.

Jätevesijärjestelmä on valmis kesän 2020 aikana, jonka jälkeen pystymme hyödyntämään hukkalämpöjä entistä paremmin olemassa olevilla lämpöpumpuilla. Lämpöpumpun rakennusvaihe puolestaan on vilkkaimmillaan syksyn 2020 ja kevään 2021 ajan. Uusi lämpöpumppu tulee käyttöön kesän 2021 helteille viilentämään Helenin asiakkaiden tiloja.

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto 2035. Kivihiilestä luovutaan asteittain ja se korvataan lämpöpumpuilla, ympäristöstä saatavilla lämmöillä, energian varastoinnilla ja osin biomassalla. Kaukolämmön hiilijalanjälki ja päästöt pienevät. Helenin asiakas voikin halutessaan valita kotiinsa täysin päästöttömän lämmitysmuodon, uusiutuvan kaukolämmön tai kiertolämmön.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö