Blogi / 25.11.2020

Vuosaareen rakentuu uusi biolämpölaitos – tältä siellä näyttää nyt

Hiilineutraalia energiatulevaisuutta rakennetaan parhaillaan useissa projekteissa. Keväällä 2020 käynnistetty Vuosaaren biolämpölaitoksen rakentaminen etenee mallikkaasti aikataulussa koronasta huolimatta. Kun biolämpölaitos saadaan tuotantoon, voidaan Hanasaaren kivihiilivoimalaitos siirtää varakäyttöön jo lämmityskaudella 2022–2023.

Teksti: Antti Saikkonen

Vastaan biolämpölaitoksen ja siihen liittyvän lämmönsiirtoyhteyden rakentamisesta. Kyseessä on yksi Helenin historian suurimmista investoinneista.

Uuden biolämpölaitoksen rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2020 maansiirtotöillä ja maanalaisen infran rakentamisella. Lokakuussa työmaalla siirryttiin seuraavaan vaiheeseen ja pääsimme aloittamaan perustusten rakentamisen. Perustustyöt etenevät hyvää vauhtia, ja huhtikuussa 2021 työmaalle saapuu kattilalaitostoimittaja, joka aloittaa rakentamisen teräsrakenteiden asennuksilla.

Tällä hetkellä työmaalla työskentelee noin 70–90 henkilöä. Vuoden päästä työmaalla työskentelee jo noin 450–500 henkilöä, kun päälaitetoimittajat ovat aloittaneet omien toimituksiensa rakentamisen.

Maanrakennusvaiheessa työmaalta ajettiin pois merkittäviä määriä maamassoja ja toisaalta uusia massoja ajettiin tilalle. Kaiken kaikkiaan rakentamisalueella kaivettiin noin 270 000 m3 maata.

Vastaanotto- ja varastointialueen rakentamisalue

Vastaanotto- ja varastointialueen rakentamisalue

Biolämpölaitoksen polttoaineen vastaanotto- ja varastointialueen rakentamisalueella tullaan vastaanottamaan ja varastoimaan kaikki biolämpölaitoksella käytettävä polttoaine. Alueelle rakentuu erillinen polttoaineen vastaanottorakennus ja seulomorakennus sekä polttoaineen varastointiin tarkoitettu A-lato (26 000 m3) ja siilo (5 000 m3).

Perustusurakkavaiheessa työmaalle ajetaan betonia betoniautoilla ja toimitetaan muita rakentamiseen tarvittavia tarvikkeita, kuten raudoituksia. Haitat muulle liikenteelle pyritään minimoimaan ja kuljetuksia työmaalle ja työmaalta pois ohjataankin kolmen erillisen ajoportin kautta.

Kattila- ja lämmöntalteenottolaitoksen rakentamisalue

Kattila- ja lämmöntalteenottolaitoksen rakentamisalue

Biolämpölaitoksen kaukolämpö tuotetaan kattila- ja lämmöntalteenottolaitoksen alueella, josta se siirretään aina kantakaupunkiin asti.

Lämmönsiirto toteutetaan hyödyntämällä olemassa olevan energiatunnelin tilavarausta. Rakennettavan uuden johdon pituus on noin 10,5 km ja sisähalkaisija noin 1 m. Johto yltää Vuosaaresta aina Pukinmäkeen asti.

Uudet kaukolämpöjohdot asennetaan vanhojen yläpuolelle.

Uudet kaukolämpöjohdot asennetaan vanhojen yläpuolelle. Kuvasta näkyy, kuinka valtavia siirtoputket ovat.

Uusien isojen kaukolämpöjohtojen hitsausta energiatunnelissa.

Uusien isojen kaukolämpöjohtojen hitsausta energiatunnelissa.

Faktat Vuosaaren biolämpölaitoksesta:

Biolämpölaitos korvaa Hanasaaren kivihiiltä. Sen avulla varmistetaan, että lämpöä riittää myös kylminä pakkaskausina. Salmisaaren kivihiilen korvaamiseen etsitään ratkaisuja, jotka eivät perustu polttamiseen.

Havainnekuva uudesta biolämpölaitoksesta

Havainnekuva uudesta biolämpölaitoksesta. Uusi laitoskokonaisuus sijoittuu olemassa olevien voimalaitosten taakse.

  • Vuosaaren biolämpölaitos suunnitellaan siten, että se kykenee käyttämään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia biomassajakeita. Pääpolttoaineet ovat erilaiset metsähakkeet ja metsäteollisuuden sivutuotteet kuten kuori ja puru. Hankittavat polttoaineet puupolttoaineet ovat joko kestävyyssertifioituja tai muulla tavoin alkuperävalvottuja.
  • Ainutlaatuinen energiatehokkuus: myös savukaasujen hukkalämmöt hyödynnetään ennennäkemättömällä tavalla.
  • Polttoaineteho 220 MW ja kaukolämpöteho noin 260–270 MW

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö