Blogi / 11.11.2022

Kestävä energiajärjestelmä edellyttää biodiversiteetin huomioimista

”Ihmiskunta on nyt vauraampi kuin koskaan, mutta samalla luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin kertaakaan ihmiskunnan historiassa. Seuraukset ovat vakavat ja kauaskantoiset paitsi ihmisten terveyden ja elannon, myös talouden näkökulmasta.” Tämän viime vuonna julkaistun Dasguptan raportin ydinsanoma herätti laajaa keskustelua ja nosti biodiversiteettikysymykset talouden kovaan ytimeen samalla tavalla kuin Sternin raportti teki ilmastohaasteen suhteen 15 vuotta sitten.

Teksti: Rauno Tolonen

Luontokato ei ole vain muiden maiden ongelma vaan se koskettaa myös Suomea. Suomessa 12 prosenttia lajeista on uhanalaisia ja luontotyypeistä peräti 48 prosenttia, vaikka pidämme itseämme mielellään kestävän metsätalouden mallimaana. Helenin biodiversiteettistrategian visiona on pyrkiä pitkällä tähtäimellä nettopositiivisuuteen eli siihen, että Helenin toiminnasta aiheutuvat luontovaikutukset ovat pienemmät kuin nykytilanteessa. Strategian kolme tärkeintä kehityskohdetta ovat bioenergian hankinta, vesivoiman tuotanto ja energiainfrahankkeet.

Bioenergiassa tavoitteena on hankkia vain kestävää biomassaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkimamme puupolttoaineet ovat sertifioiduilta toimittajilta (esim. PEFC, FSC tai SBP) ja alkuperävalvottuja. Edellytämme myös polttoainetoimittajiltamme kestävän metsänhoidon ja luonnon monimuotoisuuden huomioivaa tuotantoa. Vesivoimassa pyrimme mahdollistamaan kalan kulku voimalaitoksen ohi ja pääsyn kutualueille yläjuoksulle. Tätä varten olemme selvittäneet eri vaihtoehtoja Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitosten osalta . Infrahankkeita on tulossa lähivuosina runsaasti hiilineutraalien investointien myötä. Niissä keskeisintä on huomioida ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) luonnon monimuotoisuus ja minimoida siihen kohdistuvat vaikutukset – pienempiä hankkeita unohtamatta.

Biodiversiteetti asettaa ne reunaehdot, joiden puitteissa jokaisen vastuullisen energiayhtiön tulee toimia nyt ja tulevaisuudessa matkalla hiilineutraalisuuteen.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus