Blogi / 15.3.2022

Uudistunut vastuullisuusraporttimme avaa toimintamme vastuullisuutta entistä monipuolisemmin

Julkaisimme tänään uudistuneen vastuullisuusraporttimme, jonka toivomme vastaavan entistä paremmin sidosryhmiemme odotuksiin toimintamme vastuullisuusnäkökohtien avaamisesta.

Teksti: Maiju Westergren

Alati kiihtyvä energiamurros haastaa meidät energia-alan toimijat myös vastuullisuuden saralla. Energiantuotannon hiilineutraaliustavoitteiden edistämisen lisäksi luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ja sosiaalinen vastuu ovat nousseet entistä merkittävämpään asemaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut radikaalisti toimintaympäristöömme, ja sota heijastuu liiketoimintaamme lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Monipuolisen energian tuotantoportfolion avulla pystymme varmistamaan energiahuollon kaikissa tilanteissa. Olemme päättäneet hankkia kivihiilen toistaiseksi muualta kuin Venäjältä, ja noudatamme yhtiönä kulloinkin voimassa olevia pakotteita.

Kysyimme syksyllä 2021 sidosryhmiltämme, mitkä teemat ovat heidän mielestään tärkeimpiä toimintamme vastuullisuudessa.. Vastaajat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että keskeisintä Helenin vastuullisuuden kehittämisessä on hiilen polttamisesta luopuminen ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen kehittäminen. Näissä teemoissa teimme vuoden aikana merkittäviä päätöksiä, aikaistimme kivihiilen alasajoa viidellä vuodella ja kerroimme merkittävistä investoinneistamme vähäpäästöiseen energiaan. Sitouduimme ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä tieteeseen perustuvaan päästövähennystavoitteeseen (Science Based Target -aloite, SBT). Aloite määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamisessa ja arvioi riippumattomana yritysten asettamia tavoitteita. Odotamme SBT:n hyväksyntää päästötavoitteillemme kevään aikana.

Nyt julkaistavan vastuullisuusraportin sisältö perustuu sidosryhmäkyselyn, toimintamme keskeisten vaikutusten sekä liiketoimintamme tavoitteiden kannalta olennaisimpien teemojen perusteella rakennettuun vastuullisuusohjelmaan.

Vastuullisuusohjelma ohjaa vastuullisuustyötämme vuosina 2022–2024 ja se jakautuu viiteen teemaan, jotka kattavat toimintamme hiilineutraalista energianjärjestelmästä tuotteiden ja palvelujen elinkaareen ja vastuulliseen työympäristöön. Jokaiselle teemalle on määritelty indikaattorit sekä tavoitteet, joita seuraamme säännöllisesti johtoryhmässä. Lisäksi olemme linkittäneet vastuullisuusohjelman YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Toteutimme vastuullisuusraportin nyt ensimmäistä kertaa kansainvälisen yritysvastuun GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti core-tasoa soveltaen. Raportti keskittyy kuvaamaan entistä syvemmin vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita ja mittareita.

Meille on tärkeää kehittää toimintamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, ja siksi jaamme vastuullisuusraportin datat jatkossa myös Kumppanialustallamme. Alusta tarjoaa sidosryhmille sujuvan väylän hyödyntää Helenin hallussa olevaa dataa hallitusti, skaalautuvasti ja turvallisesti.

Haluamme kehittää raporttia aktiivisesti vastaamaan mahdollisimman hyvin sidosryhmiemme tarpeita, ja otamme mielellämme vastaan palautetta, ruusuja ja risuja, uudistetusta vastuullisuusraportistamme.

Tutustu Helenin vastuullisuusraporttiin

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus