• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Kerro ajatuksesi vastuullisuudestamme

Avoin vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa on tärkeä osa Helenin toimintakulttuuria ja vastuullisuustyötä. Sidosryhmäkyselyssä haluamme kuulla sinun mielipiteesi siitä, miten voisimme toimia entistäkin vastuullisemmin.

Toteutamme muutaman vuoden väliajoin laajan sidosryhmädialogin siitä, miten vastuullisuustyömme vastaa heleniläisten ja tärkeimpien sidosryhmien odotuksia ja näkemyksiä.

Verkkodialogilla yhdistämme sidosryhmien laajaa pohdintaa ja Helenin sisäistä työskentelyä. Näin haluamme varmistaa, että sidosryhmien ääntä kuullaan Helenissä. Sidosryhmädialogissa esiin nouseviin asioihin ja niiden merkityksiin syvennytään vastuullisuustyössämme, tuomme konkreettisia toimenpide-ehdotuksia liiketoiminnoille sekä päivitysehdotuksen johdolle olennaisista yritysvastuuteemoista.

Sidosryhmädialogi toteutetaan edellisiltä kierroksilta tutulla verkkoaivoriihityökalulla, jotta vertailtavuus säilyy hyvänä. Kerromme täällä blogissa kehitystyön tuloksista. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Kysely on auki 31.5.2021 asti.

Osallistu dialogiin tästä

Tea Erätuuli

Tea Erätuuli

Tea Erätuuli katsoo maailmaa vastuullisuussilmälasein. Yritysvastuutyö kattaa sparrausta hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittämisestä hankinnan koko toimitusketjun vastuullisuuteen.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin