Aktuellt om el

Energifrågor är föremål för stort intresse just nu, och vår kundtjänst är extra hårt belastad. På den här sidan har vi sammanställt aktuell information om energimarknaden och svar på våra kunders vanligaste frågor.

Se svar på vanliga frågor

Temporary förändringar i faktureringen och tjänsterna

Vi har uppdaterat våra baksystem under februari. På den här sidan hittar du mer information om hur uppdateringen tillfälligt kommer att påverka faktureringen och våra tjänster.

Läs mer

Mervärdesskattesatsen för el återgår till 24 procent från och med 1.5.2023

Enligt riksdagens beslut sänktes momsen på el temporärt för tiden 1.12.2022–30.4.2023. Momsen på el som förbrukats under den här tiden har varit 10 procent i stället för normala 24 procent.

Från och med 1.5.2023 återgår momsen på el till normala 24 procent. Vi beaktar automatiskt den ändrade mervärdesskattesatsen vid faktureringen och ändringen kräver inga åtgärder från din sida.

Oma Helen betjänar dig dygnet runt

I tjänsten Oma Helen kan du enkelt sköta ärenden som gäller ditt avtal och dina energifrågor när som helst, precis när det passar dig bäst. Du kan se hur mycket din el kostar, ändra betalningsdag för din räkning, ändra antalet räkningar och faktureringssättet, hålla koll på din energiförbrukning ända ner på timnivå och granska din faktureringshistorik. Hämta appen Oma Helen till din telefon från din appbutik, eller logga in i Oma Helen via webbläsaren.

app-store.png 

Så här sparar du energi

Att använda energi smart och gallra bort onödig energiförbrukning är det effektivaste sättet att säkerställa att elen räcker till i alla situationer. Genom att se över din egen energiförbrukning får du också ner din elräkning.

Ett lätt sätt att börja spara energi hemma är att sänka rumstemperaturen, ta kortare duschar och minska användningen av hemelektronik. Det är bra att alltid stänga av elapparaterna och koppla ur telefon- och andra laddare ur eluttaget när de inte används. Elbastun är en stor energislukare och därför lönar det sig att inte ha bastun påkopplad onödigt länge. Genom att lära dig grunderna i hur ventilationen samt uppvärmningen och kylningen fungerar har du också bättre möjligheter att spara energi.

I tjänsten Oma Helen kan du hålla koll på din energiförbrukning ända ner på timnivå och se vilka tider du använder mest el.

Läget på elmarknaden

Elpriset är exceptionellt högt jämfört med tidigare år. Vi har varit vana att inte behöva tänka så mycket på elen i vardagen, men när priserna går upp är det förståeligt att många är bekymrade.

Elpriset påverkas av flera faktorer. Elanskaffningskostnaderna har stigit på grund av det geopolitiska läget, sanktionerna mot Ryssland och den fördröjda driftstarten för kraftverksenheten Olkiluoto 3. De totala elproduktionsvolymerna har också påverkats av besluten i Mellaneuropa och särskilt i Tyskland om att fasa ut kärnkraften, och de ersättande investeringarna som baserar sig på förnybar energi är ännu inte tillräckliga för att tillgodose efterfrågan fullt ut. Prisuppgången på el påverkar hela Europa, och Finland är inte ensamt med höjda priser.

Temporär sänkning av momsen på el

Enligt riksdagens beslut sänks mervärdesskatten på el temporärt för tiden 1.12.2022–30.4.2023. Under den här tiden betalas 10 procent i moms i stället för normala 24 procent. Bakgrunden till beslutet är de höjda elpriserna på grund av energikrisen.

Den sänkta momsskattesatsen gäller energiavgiften och grundavgiften av energin, men inte överföringsavgiften, grundavgiften av överföringen och elskatten. Vi beaktar automatiskt den sänkta momsskattesatsen i räkningarna för konsumtion mellan december och april och ändringen kräver inga åtgärder från din sida. Du hittar ditt elpris med gällande momsskattesats i tjänsten Oma Helen.

Logga in via webbläsaren

Energiomvälvningen gör oss mer självförsörjande

Produktion ökar av förnybar energi gör oss mer självförsörjande och minskar behovet av att importera energi från utlandet. När produktionen av förnybar energi utvecklas och nya tekniska lösningar blir etablerade och skalas upp, är det sannolikt att också pristopparna på el jämnas ut.

Vi jobbar ännu hårdare på att öka självförsörjningen på el. Vi har satsat på att utveckla elproduktion med vindkraft och bland annat investerat i vindparker i Österbotten. Vårt starka och pålitliga elnät möjliggör energidistribution och har en viktig roll i energiomvälvningen.

Med Börsel påverkar du din elräkning

Helens leveransskyldighetsprodukt Börsel erbjuder möjlighet att påverka elräkningens storlek. Börsel är ett elavtal där elpriset varierar timme för timme enligt marknadspriset på elbörsen. Priset på Börsel är alltså alltid konkurrensutsatt och uppdaterat. Vanligen är priset på Börsel lägst under kvällar, nätter och veckoslut. Du kan påverka storleken på din elräkning genom att förskjuta din förbrukning till förmånliga timmar.

Läs mer om Börsel 

Optimera fördelarna med Börsel genom att bevaka börspriset i tjänsten Oma Helen. Med hjälp av prisinformationen kan du minska elanvändningen när elen är dyr och utnyttja de billigaste timmarna. Du kan använda Oma Helen genom att hämta appen till din telefon från din appbutik, eller genom logga in i Oma Helen via webbläsaren.

Logga in via webbläsaren

Frågor om kundservice

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst. I tjänsten kan du bekvämt sköta dina elavtalsärenden själv. Du kan bland annat kolla vilket elavtal du har för närvarande och vad din el kostar, ändra betalningsdagen för din räkning, antalet räkningar och faktureringssättet, se din faktureringshistorik samt flytta ditt nuvarande avtal till en ny adress och ändra dina kontaktuppgifter. Oma Helen ger också bred information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. Du kan använda Oma Helen antingen via webbläsaren eller via appen. Logga in i Oma Helen här eller hämta appen.

Logga in i Oma Helen via webbläsaren

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40(2).gif 

I Oma Helen kan du granska uppgifterna om ditt nuvarande elavtal och det elpris du betalar. I tjänsten kan du bland annat ändra betalningsdagen för din räkning, antalet räkningar och faktureringssättet, se din faktureringshistorik samt flytta ditt nuvarande avtal till en ny adress och ändra dina kontaktuppgifter. Oma Helen ger också bred information om din energiförbrukning och -produktion ända ner på timnivå. Du kan använda Oma Helen antingen via webbläsaren eller via appen. Logga in i Oma Helen här eller hämta appen.

Logga in i Oma Helen via webbläsaren

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40(2).gif 

Ett tidsbundet avtal ger skydd mot höjningar av elpriset och garanterar att elpriset är oförändrat ända tills avtalsperioden går ut. Om du flyttar under avtalsperioden kan du välja om du vill fortsätta med det gamla avtalet eller teckna ett nytt elavtal. 

Om du har ett tidsbundet elavtal fortsätter vi ditt elavtal på din nya adress när du flyttar, till samma pris och tills avtalsperioden går ut. Du får en ny offert cirka en månad innan den nuvarande avtalsperioden går ut.

Läget på marknaden förändras verkligt snabbt just nu, och därför har prisrisken med långsiktiga avtal ökat betydligt. För närvarande erbjuder vi 12 månaders avtal inom försäljningen av nya avtal. Avtalsvitet ströks ur avtalsvillkoren 7.9.2022. De avtal som ingåtts före ändringen är i kraft i enlighet med beställningsvillkoren.

När ett tidsbundet avtal upphör fortsätter avtalet automatiskt som ett tillsvidareavtal. För närvarande är vårt tillsvidareavtal ett avtal om börsel, om ditt tidsbundna avtal upphör senast 28.5.2023. På grund av en ändring i elmarknadslagen kommer vårt tillsvidareavtal från och med 29.5.2023 att vara Bas El, Tidsel eller Vindkraft, beroende på ditt tidigare avtal. Du kan byta ett tillsvidareavtal i enlighet med avtalsvillkoren.

I Oma Helen kan du ändra dina kunduppgifter, till exempel ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress. I Oma Helen kan du också bland annat ändra betalningsdagen för din räkning, antalet räkningar och faktureringssättet. På adressen helen.fi kan du meddela om ändringar med blanketten för ändring av kontaktuppgifter. Kom ihåg att meddela oss på något av de ovan nämnda sätten om din nya faktureringsadress, ditt nya efternamn eller andra motsvarande ändringar, eftersom ändringar som gjorts till magistraten eller posten inte automatiskt uppdateras i våra kunduppgifter.

Logga in i Oma Helen via webbläsaren

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40(2).gif 

Du kan göra flyttanmälan i Oma Helen eller på vår webbplats.  Kom ihåg att elavtalet alltid gäller en bestämd adress. Du kan samtidigt ha flera giltiga elavtal på olika adresser. Du kanske behöver el på två platser om du till exempel renoverar din nya bostad men fortfarande bor kvar på din gamla adress. Teckna elavtal för din nya bostad senast två veckor före flytten. Då kan du vara säker på att elen är inkopplad på flyttdagen. Inled det nya avtalet från den dag när du vill att elleveransen ska börja. Meddela oss också vilken dag vi ska ändra din faktureringsadress. Ditt gamla avtal upphör först när du själv avslutar det eller när en ny kund tecknar ett eget avtal på din gamla adress. Ange som slutdag för ditt gamla avtal den dag när flytten är avklarad. Strömmen bryts på adressen när avtalet upphör, om den nya kunden inte har tecknat avtal.

Logga in i Oma Helen via webbläsaren

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40(2).gif 

Vi skickar dig en avtalsbekräftelse när ditt lokala nätbolag har bekräftat startdatum för avtalet. Om du har ett giltigt tidsbundet avtal med en annan elförsäljare, börjar ditt avtal med Helen när det tidigare avtalet gått ut.

Uppgifterna i avtalsbekräftelsen är de uppgifter som gällde då bekräftelsen skickades. Om du har meddelat om förändringar träder de i kraft vid överenskommen tidpunkt. Exempelvis uppdateras en ny faktureringsadress i avtalet när det nya avtalet träder i kraft.  

Om du ska flytta kan du säga upp ditt gamla avtal samtidigt som du tecknar avtal för den nya adressen. Teckna ett nytt avtal för ditt nya hem här.

Om du inte behöver ett nytt avtal ska du säga upp ditt avtal med blanketten här, efter att du först har identifierat dig.

Gå till elavtal för företag här

Frågor om elräkningen

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

I Oma Helen kan du ändra betalningsdagen för din elräkning. Du kan flytta fram betalningsdagen i vår e-tjänst, om din betalningshistorik är i sin ordning och du inte har några förfallna obetalda räkningar. Om du inte ser framflyttningsfunktionen i vår onlinetjänst kan du ringa oss och fråga om det går att flytta fram betalningsdagen. Framflyttningen kan göras från den ursprungliga räkningens förfallodag och innan räkningen har förfallit till betalning. Det går inte att flytta fram förfallodagen på en betalningspåminnelse.

Betalningsdagen flyttas debiterar vi 2 euro om framflyttningen görs via onlinetjänsten och 5 euro om den görs via telefon. Om du använder e-faktura ska du också ändra betalningsdagen i din nätbank. Det går inte att flytta fram förfallodagen på en direktbetalningsfaktura. Dröjsmålsränta tas ut på räkningar som betalas efter den ursprungliga förfallodagen.

Logga in i Oma Helen här

Elöverföringen och elförsäljningen är separerade från varandra. Ditt lokala nätbolag svarar för elöverföringen och fakturerar för den med sin faktura medan den elförsäljare du valt skickar sin faktura för den sålda elen. Som ett undantag från detta har Helens elförsäljningskunder i Helsingfors möjlighet att få gemensam faktura med Helen Elnät.

Det vanligaste är att elräkningen kommer var tredje månad. Om du bor i ett hushåll med elvärme kan det vara bra att välja fakturering per månad, så att de enskilda räkningarna inte blir så stora. Om du vill ändra faktureringsintervallet för din elräkning kan du göra det genom att logga in i vår e-tjänst Oma Helen. Du kan välja mellan 4, 6 eller 12 räkningar per år.

Logga in i Oma Helen.

Du kan ingå ett avtal om e-faktura i din nätbank. För att beställa e-faktura för Helens räkningar behöver du referensnumret som finns på vår räkning.

Läs mer om e-faktura

Helen levererar el- och fjärrvärmeräkningar också till Postens tjänst OmaPosti. Du ska ingå avtal med Posten om att använda OmaPosti. Till OmaPosti kan du styra våra räkningar som annars skulle skickas som brevpost.

Läs mer om tjänsten OmaPosti

Dina räkningar finns i vår online-tjänst. Om du inte har registrerad till vår tjänster, kan du göra det med bankidentifiering.

Elenergi

Med elenergi avses den energi och den tjänst som elförsäljaren levererar. Den fakturerade energimängden grundar sig oftast på den elmängd (kWh) som förbrukats under faktureringsperioden.

Elöverföring

Elöverföringen produceras av det lokala nätbolaget. Nätbolag i Helsingfors är Helen Elnät Ab. Elnätets uppgift är att överföra elen som producerats i kraftverken till användarna. Elnätet upprätthålls med avgifterna för elöverföringen. Energimyndigheten övervakar att överföringspriserna är skäliga.

Elskatt

På elförbrukningen betalas elskatt. Skatten består av punktskatt och försörjningsberedskapsavgift. Nätbolaget fakturerar elskatten i samband med överföringsavgiften och redovisar sedan skatten till staten. "

Kilowattimme (kWh)

En wattimme (Wh) är en energienhet som motsvarar en effekt på en watt under loppet av en timme. Vid mätning av mängden elenergi används vanligen enheten kilowattimme (kWh), som är 1 000 kilowattimmar. 

Frågor om energibesparing

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Att använda energi smart och gallra bort onödig energiförbrukning är det effektivaste sättet att säkerställa att elen räcker till i alla situationer. Särskilt viktigt är det att spara energi vid förbrukningstoppar. Genom att se över din egen energiförbrukning får du också ner din elräkning.

Ett lätt sätt att börja spara energi hemma är att sänka rumstemperaturen, ta kortare duschar och minska användningen av hemelektronik. Det är bra att alltid stänga av elapparaterna och koppla ur telefon- och andra laddare ur eluttaget när de inte används. Elbastun är en stor energislukare och därför lönar det sig att inte ha bastun påkopplad onödigt länge. Genom att lära dig principerna för hur ventilationen samt uppvärmningen och kylningen fungerar har du också bättre möjligheter att spara energi.

Elapparaternas energiförbrukning är bland annat beroende av deras ålder, placering och användningssätt. Nya apparater är ofta energieffektivare än gamla. I vitvaruaffärer eller på tillverkarnas webbplatser kan du få reda på energiförbrukningen särskilt för nya elapparater. Med en förbrukningsmätare som placeras mellan apparaten och uttaget kan du exakt se en enskild apparats förbrukning.

Samhällets elförbrukning är vanligen lägst på nätter och veckoslut. Förbrukningstopparna infaller ofta på vardagsmorgnar och -eftermiddagar, och då är det bra att undvika att använda energi. Det här är särskilt viktigt om du har Börsel, där elpriset varierar timme för timme enligt marknadspriset på elbörsen.

Det lönar sig att köra tvätt- och diskmaskinen på natten, och också att ladda elbilen på natten. Det lönar sig också att styra användningen av golvvärme och annan elektrisk värmeutrustning till tider när elprisnivån är låg. Du kan till exempel välja att bada bastu bara på veckosluten.

Tjänsten Oma Helen ger bred information om din energianvändning ända ner på timnivå och med hjälp av tjänsten kan du enkelt se vilka tider du använder mest el. Tjänsten erbjuder också nyttiga jämförelser som grundar sig på data – till exempel kan du se hur förbrukningen varierar på månadsnivå eller hur den fördelar sig mellan dagtid och nattid.

Förutom via appen kan du också använda Oma Helen via din webbläsare. Hämta den kostnadsfria appen i din appbutik eller logga in i webbläsartjänsten.

Frågor om momssänkningen

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Enligt riksdagens beslut sänks mervärdesskatten på el temporärt för tiden 1.12.2022–30.4.2023. Under den här tiden betalas 10 procent i moms i stället för normala 24 procent. Bakgrunden till beslutet är de höjda elpriserna på grund av energikrisen.

Läs mer om momssänkningen på Skatteförvaltningens webbplats.

Den temporära ändringen träder i kraft 1.12.2022 och upphör 30.4.2023.

Under tiden 1.12.2022–30.4.2023 betalas 10 procent i moms på el. Normalt betalas 24 procent i moms. Momsen sjunker alltså med 14 procentenheter.

En sänkning av momsen med 14 procentenheter innebär i praktiken att energiavgiften och grundavgiften av energin sjunker med cirka 11,28 procent.

Den sänkta momsskattesatsen gäller energiavgiften och grundavgiften av energin, men inte överföringsavgiften, grundavgiften av överföringen och elskatten.

Alla elavtal omfattas av sänkningen.

Vi beaktar den sänkta momsskattesatsen fullt ut i räkningarna för konsumtion mellan december och april och ändringen kräver inga åtgärder från din sida. Du hittar ditt elpris med gällande momsskattesats i tjänsten Oma Helen.

Vi beaktar automatiskt den sänkta momsskattesatsen i räkningarna för konsumtion mellan december och april och ändringen kräver inga åtgärder från din sida. Du hittar ditt elpris med gällande momsskattesats i tjänsten Oma Helen.

Riksdagen har beslutat om ett temporärt elavdrag och ett elstöd för att täcka de höjda elpriserna. Elavdraget är avsett för konsumenter som har elutgifter på över 2 000 euro under januari–april och som har tillräckligt med skatter att betala för att kunna göra avdraget. Konsumenter som har stora elräkningar men inte kan få fullt elavdrag i beskattningen på grund av låga årsinkomster kan i stället utnyttja elstödet.

Läs mer om elavdraget på Skatteförvaltningens webbplats.

Läs mer om elstödet på FPA:s webbplats.

Frågor om läget på elmarknaden

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Det finns många faktorer som är värda att tänka på vid valet av elavtal och elbolag. Elmarknaden är just nu inne i en enorm omvälvning, som berör alla elbolag. Prisändringarna som omvälvningen medför påverkar alla elavtal oavsett avtalstyp eller elbolag. I Helens sortiment hittar du alltid ett elavtal som passar just dig, till marknadspris.

Elpriset har förändrats kraftigt under den senaste tiden, och det instabila världsläget gör det inte lättare att förutspå prisutvecklingen. Priset påverkas av flera olika faktorer, så som elproduktionskostnaderna och elens ursprung samt det allmänna marknadsläget. Prisbildningen på el påverkas också av bland annat vädret, balansen mellan produktion och förbrukning, det globala ekonomiska läget samt priserna på råvaror.

Både spotpriserna på börsen och priserna på futures som förutser den framtida prisnivån på el har stigit kraftigt under den senaste tiden. Ett elavtal med fast pris ger möjlighet att förutse månads- eller årskostnaderna för elen.

I dagens marknadsläge kan vi tyvärr inte erbjuda bytesrätt för tidsbundna avtal.

Läget är krävande inte bara för andra aktörer utan också för bolagen som säljer el. Helens riskhanteringskompetens och verksamhetsprocesser är i toppklass, och vi har lyckats bra med att bland annat förutse och balansera anskaffningen och försäljningen samt med att prissätta avtalen. Också i det här läget förmår vi sälja och leverera el pålitligt och ansvarsfullt.

För närvarande stiger elpriset enbart till följd av höjda marknadspriser och inte på grund av höjda marginaler. Helen agerar alltid ansvarsfullt och långsiktigt, och att sälja med förlust skulle i värsta fall kunna leda till att bolaget inte längre har verksamhetsförutsättningar.

Börsel blir allt populärare. Med hjälp av Börsel har våra kunder kunnat minska sin förbrukning med 15 %, vilket är ett väldigt bra resultat som märks i våra kunders kostnader. 

Genom små val och handlingar i vardagen kan man märkbart påverka sin elförbrukning och därmed elräkningens storlek. Energiförbrukningen påverkas bland annat av bostadens storlek, antalet personer i hushållet, förbrukningsvanorna och elapparaternas antal, ålder och skick. Helen uppmuntrar sina kunder att spara energi.

Här hittar du spartips för det exceptionella läget: 

4 enkla sätt att spara energi

Utnyttja våra energispartips

Frågor om produkterna

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

 Helens leveransskyldighetsprodukter är Börsel och Förbrukningsel.

De är inte tidsbundna. Börsel- och Förbrukningselavtal gäller tills vidare. Du kan säga upp ditt Börsel- eller Förbrukningselavtal när du vill med två veckors uppsägningstid.

Som Börselkund har du nytta av att hålla koll på din förbrukning. Vi rekommenderar att du börjar använda tjänsten Oma Helen, som ger bred information om din energiförbrukning ända ner på timnivå. Med hjälp av Oma Helen kan du enkelt optimera din egen elförbrukning. Till exempel kan du köra diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren på natten, ladda elbilen på natten och koncentrera bastubadandet till veckosluten. Om du värmer ditt hem med el lönar det sig att ha uppvärmningen påkopplad när prisnivån är låg eller måttlig. Elpriset är vanligen lägst på nätter och veckoslut.

Du kan också hålla koll på börspriset på el med Oma Helen. Med hjälp av prisinformationen kan du minska elanvändningen när elen är dyr och utnyttja de billigaste timmarna. 

Du visste väl att du kan sköta dina energiärenden i Oma Helen?

Du kan använda Oma Helen dygnet runt precis när det passar dig bäst. I Oma Helen kan du enkelt se uppgifter om ditt avtal och hålla koll på din energianvändning – ända ner på timnivå. Det kostar ingenting att använda tjänsten.

app-store.png 

Logga in i Oma Helen via webbläsaren