Förbrukningsel

Förbrukningsel är ett elavtal som gäller tills vidare och som erbjuder en enkel och lättskött vardag till varje hem. Förbrukningsel passar särskilt för höghusinvånare. Förbrukningsel är vår leveransskyldighetsprodukt* som endast är avsedd för kunder som omfattas av leveransskyldigheten.

Prisförändring för Förbrukningsel från och med 1.8.2024: energipris 13,39 c/kWh, grundavgift 5,92 €/mån

Beställ nu

Förbrukningsel – enkelt och bekymmersfritt elavtal till ditt hem

Förbrukningsel är ett elavtal som gäller tills vidare och har ett jämnt pris. Energipriset på förbrukningsel kan dock ändras om det sker betydande förändringar på elmarknaden. Vi meddelar om prisändringar i god tid minst en månad innan det nya priset träder i kraft. Avtalet gäller tills vidare med två veckors uppsägningstid.

Vem kan ingå ett Förbrukningsel-avtal?  

Förbrukningsel kan ingås av konsument- och företagskunder som omfattas av Helens leveransskyldighet*. Vi kontrollerar att beställaren har rätt att ingå ett Förbrukningsel-avtal. Om det visar sig att kundkraven inte uppfylls, förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet.  

(*Leveransskyldigheten gäller eldriftsställen inom Helen Elnäts distributionsområde med en årlig elförbrukning på högst 100 000 kWh/år och en huvudsäkring på högst 3 x 63 A.)

Uppgifter om avtalet

  • Elavtal med leveransskyldighet.
  • Ett avtal som gäller tills vidare med en uppsägningstid på 14 dygn.
  • Priset hålls jämnt med beaktande av elmarknadernas säsongsvariationer.
  • Avtalet innehåller en elolycksfallförsäkring för hela din familj.
  • Elens ursprung motsvarar ursprungsmixen för elproduktionen i Finland: kärnkraft 14 %, fossila 81 %, förnybara 5 % (2023).
  • Priserna inkluderar moms 24 %.
Den allmänna mervärdesskattesatsen kommer att öka från och med den 1 september 2024

Den allmänna mervärdesskattesatsen kommer att öka till 25,5 procent från och med den 1 september 2024, vilket påverkar priserna på avtal och tjänster.

Förbrukningsel

Helens leveranspliktsprodukt, som kan beställas av Helen Sähköverkkos leveranspliktskunder. Kontraktet gäller tills vidare.

Prisförändring för Förbrukningsel från och med 1.8.2024: energipris 13,39 c/kWh, grundavgift 5,92 €/mån

15,46 c/kWh
Grundavgift 4,74 €/mån
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 554,9 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0,44 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 81
Kärnkraft 14
Förnybara 5

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Du får 20 % rabatt på Fennias hemförsäkringar som vår elavtalskund

Som hemförsäkringskund hos Fennia får du motsvarande rabatt även på många andra försäkringar hos Fennia. Du får förmånen när du köper hemförsäkring på nätet efter köp av ett elavtal.

För mer information