Förbrukningsel

Förbrukningsel är ett elavtal som gäller tills vidare och som erbjuder en enkel och lättskött vardag till varje hem. Elavtalets pris följer marknadspriset. Förbrukningsel passar särskilt för höghusinvånare. Förbrukningsel är vår leveransskyldighetsprodukt* som endast är avsedd för kunder som omfattas av leveransskyldigheten.

Beställ nu

Förbrukningsel – enkelt och bekymmersfritt elavtal till ditt hem

Förbrukningsel är ett elavtal som gäller tills vidare, vars pris följer utvecklingen av marknadspriset på el. Eventuella prisändringar meddelas minst en månad före det nya priset träder i kraft.

Vem kan ingå ett Förbrukningsel-avtal?  

Förbrukningsel kan ingås av konsument- och företagskunder som omfattas av Helens leveransskyldighet*. Vi kontrollerar att beställaren har rätt att ingå ett Förbrukningsel-avtal. Om det visar sig att kundkraven inte uppfylls, förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet.  

(*Leveransskyldigheten gäller eldriftsställen inom Helen Elnäts distributionsområde med en årlig elförbrukning på högst 100 000 kWh/år eller en huvudsäkring på högst 3 x 63 A.)

Uppgifter om avtalet

  • Elavtal med leveransskyldighet.
  • Ett avtal som gäller tills vidare med en uppsägningstid på 14 dygn.
  • Priset följer utvecklingen av marknadspriset på el.
  • Avtalet innehåller en elolycksfallförsäkring för hela din familj.
  • Elens ursprung motsvarar ursprungsmixen för elproduktionen i Finland: kärnkraft 18 %, fossila 70 %, förnybara 12 % (2022).
  • Priserna inkluderar moms 24 %.

Förbrukningsel

Helens leveranspliktsprodukt, som kan beställas av Helen Sähköverkkos leveranspliktskunder. Kontraktet gäller tills vidare.

15,46 c/kWh
Grundavgift 4,74 €/mån
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 18
Kärnkraft 70
Förnybara 12

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Du får 20 % rabatt på Fennias hemförsäkringar som vår elavtalskund

Som hemförsäkringskund hos Fennia får du motsvarande rabatt även på många andra försäkringar hos Fennia. Du får förmånen när du köper hemförsäkring på nätet efter köp av ett elavtal.

För mer information