Förbrukningsel

Förbrukningsel är Helens elavtal för kunder som omfattas av leveransskyldigheten*. Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp med en uppsägningstid på två veckor. Du får information om en eventuell prisändring minst en månad före det nya priset träder i kraft.

Det nya priset på Förbrukningsel är 15,46 c/kWh fr.o.m. 1.11.2023.

Vem kan ingå ett Förbrukningsel-avtal?  

Förbrukningsel är ett elavtal som kan ingås av konsument- och företagskunder som omfattas av Helens leveransskyldighet*. Vi kontrollerar att beställaren har rätt att ingå ett Förbrukningsel-avtal. Om det visar sig att kundkraven inte uppfylls, förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet.  

(*Leveransskyldigheten gäller eldriftsställen inom Helen Elnäts distributionsområde med en årlig elförbrukning på högst 100 000 kWh/år eller en huvudsäkring på högst 3 x 63 A.)

Uppgifter om avtalet

  • Elavtal med leveransskyldighet
  • Ett avtal som gäller tills vidare med en uppsägningstid på 14 dygn
  • Priset följer utvecklingen av marknadspriset på el
  • Elens ursprung baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland
  • Priserna inkluderar moms 24 %.

Förbrukningsel

Helens leveranspliktsprodukt, som kan beställas av Helen Sähköverkkos leveranspliktskunder. Kontraktet gäller tills vidare.
19,12 c/kWh
Grundavgift 4,74 €/månad
Beställ

Urpsrunget för el

Ursprunget för el baserar sig på produktionsmixen för el som producerats i Finland, med avdrag för ursprungsgaranterad el från förnybara energikällor.

De specifika koldioxidutsläppen från el är 235 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 1,4 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto %
Fossila 18
Kärnkraft 70
Förnybara 12

Det lönar sig att vara kund hos Helen

Pålitligt energibolag

I energiomvälvningen är vi en pålitlig och funktionssäker partner till våra kunder med över 100 års erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder de bästa energilösningarna och digitala tjänsterna ur vårt breda sortiment.

Tjänsten Oma Helen utan kostnad

I tjänsten Oma Helen får du enkelt en överblick över din elförbrukning och håller dig uppdaterad om dina energifrågor. Oma Helen betjänar dig dygnet runt precis när det passar dig bäst.

En elolycksfallsförsäkring för hela familjen ingår i avtalet

Eftersom ett elolycksfall kan drabba vem som helst och när som helst, får Helens alla elkunder en kostnadsfri elolycksfallsförsäkring i samband med avtalet.

Klimatneutralitet år 2030

Vi kommer att nå en klimatneutral framtid tillsammans med våra kunder genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor till lands, till havs och i luften.

För mer information