Miljöel – en kombination av förnybar energi

Miljöel är en kombination av sol-, vind- och vattenkraft. Den passar bra för dig som vill att din el ska vara producerad från förnybara energikällor.

19,67 c/kWh
Grundavgift 3,84 €/månad

Miljöel – följer naturen

När du väljer Miljöel får du 100 % förnybar energi, där andelen sol-, vind- och vattenkraft varierar.

Produktionen följer väderförhållandena. Du får solkraft när solen skiner och vindkraft när det blåser. Vattenkraft kompletterar produktionen.

Kolla prislistor och avtalsvillkor

Vad är det fråga om?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: ursprungsgaranterad
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: för dig som vill stödja produktionen av solenergi och värdesätter att din el är producerad från förnybara energikällor

Miljöelens ursprung

Miljöel är ursprungsgaranterad el som producerats med sol-, vind- och vattenkraft. De specifika koldioxidutsläppen från Miljöel är 0 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto%
Vatten 30
Vind 60
Sol 10

Förhållandet mellan sol-, vind- och vattenkraft varierar månad för månad beroende på produktionsförhållandena. Grafen visar den genomsnittliga årsfördelningen för Miljöel.  

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till bra pris till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


Fast pris el

Fast pris el är förmånlig el som producerats med förnybara energikällor.


Pålitligt val för ditt hem

Allmän El är huvudsakligen avsedd för höghuslägenheter samt för småhus och fritidsbostäder som inte har elvärme.


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


El till marknadspris

Priset på KotiSpot-el utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.