Elprodukter och priser

Miljöel – en kombination av förnybar energi

Miljöel är en kombination av sol-, vind- och vattenkraft. Den passar bra för dig som vill att din el ska vara producerad från förnybara energikällor. 

Miljöel – följer naturen

När du väljer Miljöel får du 100 % förnybar energi, där andelen sol-, vind- och vattenkraft varierar.

Produktionen följer väderförhållandena. Du får solkraft när solen skiner och vindkraft när det blåser. Vattenkraft kompletterar produktionen.

Kolla prislistor och avtalsvillkor

Vad är det fråga om?

  • Avtal: i kraft tillsvidare
  • Ursprung: ursprungsgaranterad
  • Pris: följer marknadsprisutvecklingen på el
  • För vem: för dig som vill stödja produktionen av solenergi och värdesätter att din el är producerad från förnybara energikällor

Miljöelens ursprung

Vi producerar Miljöel med sol- vind- och vattenkraft. Solkraft får vi från Stensböle solkraftverk och vindkraft från Kuljunniemi vindpark i Brahestad. All vår vind- och vattenkraft är ursprungsgaranterad.

De specifika koldioxidutsläppen från Miljöel är 0 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto%
Vatten 30
Vind 60
Sol 10

Förhållandet mellan sol-, vind- och vattenkraft varierar månad för månad beroende på produktionsförhållandena. Grafen visar den genomsnittliga årsfördelningen för Miljöel.  

Dela: