Prislistor

Vi erbjuder företag och sammanslutningar långsiktigt förmånlig el. Våra elavtal är regelmässigt förmånligare än medelpriserna för hela landet. 

Förmånliga priser och utmärkta tjänster

Förutom förmånliga priser erbjuder vi också utmärkta tjänster, vare sig det är fråga om vår prisbelönta kundservice eller våra energirapporteringstjänster, där du ser din energiförbrukning nästan i realtid.

Om ditt företag förbrukar över 300 000 kWh per år får du ett exakt pris genom att be om offert.

Pris för småskalig produktion

Grundavgiften är 0 €/mån och leveransavgiften 0,3 c/kWh. Alla priser är angivna utan moms. Om kunden är momsskyldig tillkommer vid respektive tidpunkt gällande moms.

El till evenemang

Få el till ditt evenemang genom att hyra en elcentral från nätbolaget och teckna ett avtal om evenemangsel med oss. Vi levererar certifierad vattenkraft till ditt evenemang.